Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-paź-2019 USD 1 894,500
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 114
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 23-maj-2018
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU1822773716
Notowania agencji Bloomberg BGWAI2H
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki -
SEDOL BG0B4B3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
ALPHABET INC CLASS A 3,09
MICROSOFT CORP 2,98
TENCENT HOLDINGS LTD 2,93
AMAZON COM INC 2,88
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,84
Nazwa Waga ( %)
APPLE INC 2,72
SALESFORCE.COM INC 2,66
TWILIO INC CLASS A 2,31
ADOBE INC 1,74
SERVICENOW INC 1,57
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,86 -0,12 -1,09 11,79 8,35 - LU1822773716 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 34,73 -0,37 -1,05 37,46 26,12 - LU0147408487 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 29,26 -0,44 -1,48 33,00 22,19 - LU0171311680 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 31,17 -0,38 -1,20 33,65 22,91 - LU0171310955 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 33,85 -0,42 -1,23 36,51 24,78 - LU0171310443 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 37,72 -0,40 -1,05 40,64 28,26 - LU0056508442 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura