Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 2 314,079
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 271
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-cze-2015
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan Asia Credit Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,21%
ISIN LU1250980452
Notowania agencji Bloomberg BGTA2EH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BY7S3D8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1,00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1,00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,99
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,30 0,00 0,00 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 32,91 0,02 0,06 33,02 29,53 - LU0277197249 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,83 0,00 0,00 11,11 10,45 - LU1062842700 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 37,31 0,00 0,00 37,34 35,70 - LU0147399801 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 13,43 0,00 0,00 13,44 12,81 - LU0776122383 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 40,51 0,00 0,00 40,55 38,71 - LU0063729296 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura