Akcje

BGF China Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lut-2019 USD 1 387,853
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 51
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 24-cze-2008
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 15-kwi-2015
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar China Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM China 10/40 NET EUR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,84%
ISIN LU1216661543
Notowania agencji Bloomberg BGCHA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BVYV124
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF China Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 441 China Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Nazwa Waga ( %)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,35 0,03 0,18 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 15,16 0,02 0,13 19,18 13,13 - LU0359204632 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 15,95 0,03 0,19 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,51 0,04 0,22 22,56 15,95 - LU0359201612 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Helen Zhu
Helen Zhu

Literatura

Literatura