Akcje

BGF Euro-Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 10-gru-2019 EUR 1 907,819
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 39
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 21-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-wrz-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EMU Net TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0969580488
Notowania agencji Bloomberg BEMA2HU
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BCZRQK1
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,50
SAFRAN SA 5,73
ASML HOLDING NV 4,67
SAP SE 4,56
ALLIANZ SE 4,32
Nazwa Waga ( %)
AIRBUS SE 4,13
SANOFI SA 3,91
ADIDAS AG 3,75
VINCI SA 3,47
PERNOD-RICARD SA 3,46
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,35 -0,06 -0,39 15,55 11,70 - LU0969580488 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,49 -0,11 -0,40 27,88 21,63 - LU0093503141 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,67 -0,12 -0,36 33,91 27,19 - LU0171277485 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,39 -0,13 -0,43 30,82 23,80 - LU0093502762 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 30,45 -0,12 -0,39 30,68 24,72 - LU0171278376 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 14,13 -0,06 -0,42 14,33 11,01 - LU0986743572 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

Literatura