Akcje

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sie-2019 USD 102,357
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 50
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 15-kwi-2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-maj-2011
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Natural Resources
Wskaźnik odniesienia S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,31%
ISIN LU0628613639
Notowania agencji Bloomberg BGWRE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43NTN9
Bloomberg Benchmark Ticker SPGNATEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,37
BP PLC 5,18
TOTAL SA 5,15
NUTRIEN LTD 5,10
BHP GROUP PLC 5,01
Nazwa Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP 3,65
FMC CORPORATION 3,45
ANGLO AMERICAN PLC 3,39
VALE SA 2,91
EXXON MOBIL CORP 2,87
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 6,74 0,03 0,45 7,62 6,14 - LU0628613639 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,74 0,05 0,58 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 7,78 0,04 0,52 9,13 7,27 - LU0612318385 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Literatura

Literatura