Stałodochodowe

BGF Global Government Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 24-maj-2019 USD 644,422
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2019 589
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 14-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,46%
ISIN LU0090845412
Notowania agencji Bloomberg MIGSDGE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5548969
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2019
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,44
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,56
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,50
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,23
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 1,20
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 0.1 09/20/2028 1,13
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #128 0.1 06/20/2021 1,09
TREASURY BOND 3 02/15/2047 1,07
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,02
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 26,99 0,05 0,19 26,99 25,43 - LU0090845412 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 23,35 0,03 0,13 23,35 22,45 - LU0297944059 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 29,74 0,05 0,17 29,74 27,95 - LU0006061385 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 25,84 0,04 0,16 25,84 24,76 - LU0297942863 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura