Akcje

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

-4,99 3,94 15,91 -12,09 13,75
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
13,75 5,04 2,74 3,56 1,07
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
13,75 0,99 3,96 13,75 15,91 14,46 41,89 14,89

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2020 USD 1 575,351
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 173
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-paź-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-gru-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0278718100
Notowania agencji Bloomberg MLGEEEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43MP27
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
JOHNSON & JOHNSON 2,84
MERCK & CO INC 2,51
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,16
DOLLAR GENERAL CORPORATION 2,11
PAYCHEX INC 2,05
Nazwa Waga ( %)
ORACLE CORPORATION 2,03
APPLE INC 1,99
CGI INC 1,98
D R HORTON INC 1,94
DIAGEO PLC 1,90
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,40 0,05 0,53 9,40 8,32 - LU0278718100 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,82 0,05 0,57 8,82 7,84 - LU0278719173 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,63 0,12 0,96 12,63 10,62 - LU1276852156 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,30 0,09 0,59 15,30 13,14 - LU0265550359 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura