Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

26,54 -1,70 47,12 24,64 23,85
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

30,21 5,29 43,59 15,38 16,76

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 1 580,933
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 96
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Technology
Wskaźnik odniesienia MSCI World All Country Information Technology net Index in GBP
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171311680
Notowania agencji Bloomberg MLERTEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DTP1
Bloomberg Benchmark Ticker MSCINFOGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 328 Sector Equity Technology Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40
MICROSOFT CORP 4,35
ALPHABET INC CLASS A 3,58
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,55
AMAZON COM INC 3,45
Nazwa Waga ( %)
TWILIO INC CLASS A 3,25
APPLE INC 2,61
SALESFORCE.COM INC 2,30
ADOBE INC 2,00
SERVICENOW INC 1,84
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 28,23 -0,27 -0,95 28,60 22,16 - LU0171311680 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 30,16 -0,20 -0,66 30,54 22,91 - LU0171310955 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 33,92 -0,40 -1,17 34,50 26,12 - LU0147408487 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,75 -0,13 -1,19 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 32,67 -0,22 -0,67 33,09 24,78 - LU0171310443 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 36,75 -0,43 -1,16 37,38 28,26 - LU0056508442 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura