Akcje

BGF European Focus Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

12,09 -7,06 4,67 -14,92 27,93
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

8,22 2,58 10,24 -10,57 26,05

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 27-sty-2020 EUR 375,883
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 35
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 06-wrz-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-maj-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,34%
ISIN LU0252967707
Notowania agencji Bloomberg MLEFE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B448YY9
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,67
SIKA AG 5,50
SAP SE 5,33
SAFRAN SA 5,30
ASML HOLDING NV 4,97
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 4,88
ROYAL UNIBREW A/S 4,52
NOVO NORDISK A/S 4,24
ADIDAS AG 4,06
LONZA GROUP AG 3,92
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 24,66 -0,64 -2,53 25,30 19,60 - LU0252967707 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,73 -0,37 -2,45 15,10 11,32 - LU0969580306 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 26,31 -0,68 -2,52 26,99 20,80 - LU0229084990 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 28,99 -0,78 -2,62 29,86 23,77 - LU0252970834 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura