Stałodochodowe

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-maj-2019 USD 1 802,653
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2019 508
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,39%
ISIN LU0154237738
Notowania agencji Bloomberg MLLDBNE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453287
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2, as of 30-kwi-2019 rated against 218 USD Diversified Bond - Short Term Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2019
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 4,20
FNMA 15YR TBA(REG B) 2,54
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2,25
TREASURY NOTE 1.375 03/31/2020 2,13
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 1,69
Nazwa Waga ( %)
SOFI_17-D A2FX 144A 1,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1,09
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 1.9 09/23/2019 0,95
AMXCA_18-6 A 0,94
AVMT_13-AVM A 144A 0,86
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 30-kwi-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,35 0,00 0,00 12,36 12,05 - LU0154237738 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,94 -0,01 -0,10 9,99 9,84 - LU0839485744 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,06 -0,02 -0,18 11,08 10,20 - LU0171298564 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,51 0,00 0,00 13,52 13,12 - LU0154237225 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Literatura

Literatura