Stałodochodowe

BGF China Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-0,85 3,95 5,94 0,16 3,81
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
7,49 4,45 2,77 - 3,97
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,00 2,17 -1,02 7,49 13,95 14,62 - 36,40

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w CNH.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 RMB 1 615,979
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 269
Waluta podstawowa CNH
Data wprowadzenia Funduszu 11-lis-2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 11-lis-2011
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar RMB Bond
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,04%
ISIN LU0679941327
Notowania agencji Bloomberg BGRBA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B765RK6
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF China Bond Fund, Class A2, as of 31-paź-2019 rated against 131 RMB Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 1,92
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,53
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,49
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 1,31
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 1,31
Nazwa Waga ( %)
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 0,93
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,84
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,83
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD RegS 4.1 12/31/2049 0,81
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,78
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,72 -0,03 -0,22 13,91 12,71 - LU0679941327 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,55 0,00 0,00 10,59 10,06 - LU0803752129 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,49 -0,04 -0,26 15,55 13,98 - LU0764816798 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura