Stałodochodowe

BGF US Dollar Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 06-gru-2019 USD 730,465
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 2204
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 07-kwi-1989
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-kwi-1989
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Diversified Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc U.S. Aggregate Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,09%
ISIN LU0096258362
Notowania agencji Bloomberg MERCPA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7556799
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Bond Fund, Class A2, as of 30-lis-2019 rated against 392 USD Diversified Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 17-gru-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
UNITED STATES TREASURY 21,51
UNIFORM MBS 14,02
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,99
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,60
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,60
Nazwa Waga ( %)
BANK OF AMERICA CORP 1,39
JPMORGAN CHASE & CO 1,35
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,00
WELLS FARGO & COMPANY 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,68
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,28 -0,02 -0,06 34,56 31,28 - LU0096258362 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 31,23 -0,02 -0,06 31,53 28,64 - LU0147419096 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura