Stałodochodowe

BGF World Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 26-lut-2020 USD 1 323,491
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 1452
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-wrz-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-gru-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,08%
ISIN LU0330917880
Notowania agencji Bloomberg MERWAA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HJP3
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-sty-2020 rated against 393 Global Bond - EUR Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-sty-2020)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,98
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,10
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,01
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #141 0.1 09/20/2024 0,93
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,78
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,77
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,76
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 197,22 0,00 0,00 197,97 185,35 - LU0330917880 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 12,29 0,00 0,00 12,29 11,41 - LU0808759830 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 83,43 0,00 0,00 83,43 76,25 - LU0184696937 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 77,13 0,00 0,00 77,13 70,84 - LU0184697075 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 71,02 -0,15 -0,21 71,21 62,13 - LU0277197678 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Literatura

Literatura