Stałodochodowe

BGF World Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 1 414,735
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 1112
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-wrz-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-gru-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,06%
ISIN LU0330917880
Notowania agencji Bloomberg MERWAA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HJP3
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-mar-2019 rated against 416 Global Bond - EUR Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16-sty-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 1,02
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #333 0.6 03/20/2024 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,81
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,80
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 188,00 0,23 0,12 188,84 181,57 - LU0330917880 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 77,65 0,11 0,14 77,90 73,74 - LU0184696937 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 72,10 0,10 0,14 72,34 68,65 - LU0184697075 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,59 0,02 0,17 11,63 11,12 - LU0808759830 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 64,10 0,41 0,64 64,37 56,56 - LU0277197678 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura