Stałodochodowe

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sie-2019 EUR 11 581,027
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 507
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 22-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-sty-1999
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,40%
ISIN LU0093504115
Notowania agencji Bloomberg MERESGE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5599097
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class E2, as of 31-lip-2019 rated against 495 EUR Diversified Bond - Short Term Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 19-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 7,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 04/23/2020 4,12
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,77
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,38
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,27
Nazwa Waga ( %)
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022 2,18
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,00
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2021 1,99
SPAIN (KINGDOM OF) 0.25 07/30/2024 1,97
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 1,96
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,43 0,00 0,00 14,49 14,33 - LU0093504115 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,88 0,00 0,00 15,91 15,72 - LU0093503810 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,35 0,00 0,00 12,35 11,96 - LU0456865749 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura