Akcje

BGF European Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-lut-2020 EUR 1 959,027
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 43
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 03-gru-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 11-gru-2019
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar -
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU2091194634
Notowania agencji Bloomberg -
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BK51VW6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
ENEL SPA 4,28
TELE2 AB 4,11
NESTLE SA 4,05
ALLIANZ SE 4,00
SCOR SE 3,85
Nazwa Waga ( %)
ENGIE SA 3,64
TOTAL SA 3,54
ROCHE HOLDING AG 3,51
VINCI SA 3,34
IBERDROLA SA 3,10
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD - 25,04 -0,01 -0,04 25,05 23,38 - LU2091194634 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 22,17 -0,07 -0,31 22,24 17,62 - LU0628612748 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,79 -0,05 -0,32 15,84 12,15 - LU1153584641 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 23,15 -0,07 -0,30 23,22 18,31 - LU0562822386 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

Literatura