Akcje

BGF New Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Wypłaty

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2019 USD 1 011,950
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 39
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 23-maj-2018
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia FUND HAS NO BENCHMARK IN USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,09%
ISIN LU1822773807
Notowania agencji Bloomberg BGNA2EH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki -
SEDOL BG0B4C4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
NEXTERA ENERGY INC 6,39
ENEL SPA 6,22
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5,51
EDP RENOVAVEIS SA 5,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,72
Nazwa Waga ( %)
NATIONAL GRID PLC 3,72
KINGSPAN GROUP PLC 3,70
ABB LTD 3,43
AIR LIQUIDE SA 3,28
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,22
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,75 0,03 0,34 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 7,60 0,04 0,53 8,33 7,03 - LU0171289902 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 7,91 0,03 0,38 9,23 7,37 - LU0124386052 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 8,63 0,03 0,35 10,02 8,04 - LU0124384867 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 6,96 0,03 0,43 7,66 6,45 - LU0171290074 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Literatura

Literatura