Stałodochodowe

BGF Euro Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 05-gru-2019 EUR 3 179,436
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 460
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-lip-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-lip-2016
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,02%
ISIN LU1445718197
Notowania agencji Bloomberg BECA2GH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BD0CLG9
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,18
ITALY (REPUBLIC OF) 0.4 05/15/2030 0,76
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,75
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,63
Nazwa Waga ( %)
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,63
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,63
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,63
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,62
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,62
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,05 -0,01 -0,09 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,58 -0,01 -0,09 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 16,01 -0,02 -0,12 16,25 15,04 - LU0162659931 - -
KLASA A3 EUR Dystrybucja co miesiąc 13,83 -0,01 -0,07 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 17,39 -0,02 -0,11 17,62 16,25 - LU0162658883 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura