Stałodochodowe

BSF Fixed Income Strategies Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

0,86 2,50 3,33 1,47 2,86
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,55 2,76 2,44 - 2,39
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,52 0,11 0,98 4,55 8,50 12,79 - 14,31

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 12-gru-2019 EUR 7 517,638
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 651
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-kwi-2014
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Alt - Long/Short Credit
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,26%
ISIN LU1046547540
Notowania agencji Bloomberg BRFIA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BKS8LR9
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF Fixed Income Strategies Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 82 Alt - Long/Short Credit Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 24-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,81
KFW 4,79
JAPAN (GOVERNMENT OF) 4,12
SPAIN (KINGDOM OF) 3,51
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,79
Nazwa Waga ( %)
UNITED STATES TREASURY 2,64
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 1,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,75
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,55
UNIFORM MBS 1,50
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-lis-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 114,54 0,00 0,00 114,54 109,00 - LU1046547540 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 105,61 -0,02 -0,02 105,63 102,28 - LU1200840038 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 120,41 -0,04 -0,03 120,59 117,89 - LU0438336264 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 114,67 -0,03 -0,03 114,89 112,80 - LU0438336694 - -
KLASA A2 HEDGED JPY - 10 131,93 -3,38 -0,03 10 145,45 9 994,90 - LU1948809105 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura