Akcje

BGF European Focus Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 EUR 383,661
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 37
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-wrz-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,07%
ISIN LU0969580306
Notowania agencji Bloomberg BGEFA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BCZRQJ0
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 5,87
SAFRAN SA 5,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,20
SAP SE 5,19
RELX PLC 4,83
Nazwa Waga ( %)
LONZA GROUP AG 4,17
ASML HOLDING NV 3,96
SIKA AG 3,83
ROYAL UNIBREW A/S 3,31
DSV A/S 3,27
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,53 0,09 0,72 13,11 10,58 - LU0969580306 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,27 0,15 0,71 22,36 18,37 - LU0252967707 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 25,07 -0,01 -0,04 27,44 22,28 - LU0252970834 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 22,64 0,16 0,71 23,78 19,49 - LU0229084990 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura