Stałodochodowe

BGF China Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-1,09 0,70 1,99 1,76 0,38
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,29 1,54 0,64 - 0,61
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,04 0,19 -1,87 0,29 4,70 3,25 - 4,70

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w CNH.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 RMB 4 441,468
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 337
Waluta podstawowa CNH
Data wprowadzenia Funduszu 11-lis-2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 17-paź-2012
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,52%
ISIN LU0803752129
Notowania agencji Bloomberg BRBE2EH
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B7Y3906
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 2,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,84
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,63
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,51
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 1,34
Nazwa Waga ( %)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 1,30
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,19
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 1,18
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,11
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,02
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,59 0,00 0,00 10,74 10,02 - LU0803752129 - -
Class AI2 EUR - 9,88 -0,08 -0,80 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,76 -0,01 -0,07 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 10,21 0,00 0,00 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
Class AI2 EUR - 10,30 0,00 0,00 10,35 9,89 - LU2131808789 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,38 -0,12 -0,77 16,23 14,82 - LU0764816798 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura