Akcje

BGF World Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

-21,15 -23,36 10,84 -4,07 -6,58
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

-16,85 -16,40 15,97 4,82 0,97

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 1 384,072
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 30
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,56%
ISIN LU0326422507
Notowania agencji Bloomberg MERWEUE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HLY6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 03-kwi-2012)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
BP PLC 9,92
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,80
TOTAL SA 7,45
EXXON MOBIL CORP 7,34
CHEVRON CORP 4,90
Nazwa Waga ( %)
CONOCOPHILLIPS 4,82
SUNCOR ENERGY INC 4,68
TRANSCANADA CORPORATION 4,47
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 3,99
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,55 -0,04 -0,87 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 15,89 -0,15 -0,94 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,39 -0,15 -0,86 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,61 -0,07 -0,45 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,82 -0,05 -1,03 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,27 -0,06 -0,42 16,11 11,52 - LU0171304552 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

Literatura