Akcje

BGF World Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-32,75 13,48 -4,96 14,63 -16,16
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-25,44 16,57 0,94 16,89 -11,88

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 12-gru-2019 USD 1 340,498
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 30
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 15-mar-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Energy
Wskaźnik odniesienia MSCI 10/40 DW Energy Net Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,56%
ISIN LU0171304552
Notowania agencji Bloomberg MERENYE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HL24
Bloomberg Benchmark Ticker SPGLNATEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Energy Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 161 Sector Equity Energy Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,75
BP PLC 9,67
TOTAL SA 7,26
CONOCOPHILLIPS 6,53
CHEVRON CORP 4,92
Nazwa Waga ( %)
EXXON MOBIL CORP 4,63
TC ENERGY CORP 4,55
SUNCOR ENERGY INC 4,27
WILLIAMS COMPANIES INC 4,13
MARATHON PETROLEUM CORP 4,09
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,96 0,05 0,39 14,42 11,52 - LU0171304552 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,04 0,02 0,50 4,63 3,73 - LU0326422507 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 14,22 0,05 0,35 15,77 12,58 - LU0171301533 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,30 0,03 0,70 4,91 3,96 - LU0326422176 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 14,42 0,11 0,77 16,16 13,17 - LU0122377152 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,82 0,11 0,70 17,68 14,38 - LU0122376428 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

Literatura