Akcje

BGF World Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-22,19 12,56 -1,54 -2,95 -44,22
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-16,40 15,97 4,82 0,97 -46,44

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 1 775,131
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 33
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 15-mar-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Energy
Wskaźnik odniesienia MSCI World Energy Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,07%
ISIN LU0122376428
Notowania agencji Bloomberg MERLU LX
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7090866
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
CHEVRON CORP 9,51
BP PLC 8,79
ROYAL DUTCH SHELL PLC 8,31
TOTAL SA 6,23
CONOCOPHILLIPS 5,70
Nazwa Waga ( %)
WILLIAMS COMPANIES INC 4,59
KINDER MORGAN INC 4,54
TC ENERGY CORP 4,39
EOG RESOURCES INC 4,27
SUNCOR ENERGY INC 2,98
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 10,96 -0,32 -2,84 16,83 7,04 - LU0122376428 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 2,76 -0,08 -2,82 4,36 1,78 - LU0326422507 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 8,96 -0,33 -3,55 13,72 5,93 - LU0171304552 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 9,96 -0,30 -2,92 15,34 6,40 - LU0122377152 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 2,94 -0,08 -2,65 4,63 1,89 - LU0326422176 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 9,85 -0,37 -3,62 15,07 6,52 - LU0171301533 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

Literatura