Stałodochodowe

BGF Global Government Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-lut-2020 USD 846,035
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 1002
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 14-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia FTSE World Government Bond USD Hedged Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,48%
ISIN LU0297944059
Notowania agencji Bloomberg MISGHEU
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43LS25
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-sty-2020 9,27
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2020 3,09
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2019 8,79
5 letnia Beta na dzień 31-sty-2020 0,900

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 9,16
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,86
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,23
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 1,03
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 24,15 0,01 0,04 24,58 22,92 - LU0297944059 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 31,49 0,01 0,03 31,58 28,95 - LU0006061385 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 28,47 0,01 0,04 28,62 26,30 - LU0090845412 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 26,81 0,01 0,04 27,23 25,33 - LU0297942863 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura