Larry Fink's brief aan CEO’s 2022

Al meer dan tien jaar belicht Larry Fink in zijn brief aan CEO’s welke thema’s cruciaal zijn om op de lange termijn waarde te creëren voor onze klanten. De pandemie heeft deze thema’s aangescherpt en heeft nieuwe vragen opgeworpen over hoe bedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderende wereld.

Foto van Larry Fink, Chairman en CEO van BlackRock

Monique Donders: Hallo en welkom bij BlackRock.

Ik ben Monique Donders, hoofd van BlackRock in Nederland. 

Vanuit ons kantoor in Amsterdam zijn we al meer dan 22 jaar actief op de Nederlandse markt voor vermogensbeheer. Het team in Nederland telt nu 70 medewerkers. 

Onze Nederlandse klanten hebben ruim 300 miljard euro aan ons toevertrouwd om te beleggen in Nederland en daarbuiten. 

Via de pensioenfondsen waarvoor wij werken, zijn we betrokken bij de financiële toekomst van 7 miljoen Nederlanders. We zijn trots op dat grote aantal. En tegelijkertijd geeft het ons een bijzondere verantwoordelijkheid voor de Nederlandse samenleving. 

In januari 2020 hebben we onze ambities uiteengezet om als BlackRock een leidende rol te spelen als duurzame belegger voor onze klanten. Sindsdien hebben wij goede vooruitgang geboekt. Ik noem een paar voorbeelden. 

Al onze actieve en adviesstrategieën zijn ESG-geïntegreerd. Dat betekent dat we permanent actuele ESG-data bijhouden voor 2700 miljard dollar aan beleggingen wereldwijd. De beleggingsteams kunnen daardoor onmiddellijk inspelen op nieuwe risico’s en kansen. 

Ook hebben we in 2020, 93 nieuwe, duurzame oplossingen geïntroduceerd en daarmee hebben we klanten geholpen om miljarden euro’s te beleggen in duurzame strategieën die aansluiten bij hun doelstellingen. 

Daarnaast hebben we 1.200 duurzaamheidsmaatstaven toegevoegd aan ons risicomanagement platform waardoor we ESG- en fysieke klimaatrisico’s veel scherper in beeld kunnen brengen voor onze klanten. 

En nu, in 2021, zetten we opnieuw stappen vooruit op de weg naar de cruciale klimaatdoelstelling van net zero in 2050. Dat wil zeggen op weg naar een netto CO2-uitstoot van nul voor onze beleggingsportefeuilles van klanten - en voor Nederland en de wereldeconomie. 

En dat is essentieel voor de samenleving en voor de planeet. Het dwingt tot ingrijpende veranderingen in de wereldeconomie, maar biedt ook uitdagende beleggingsmogelijkheden. 

Of u nu een bestaande of potentiële klant bent, ons team wil komen versterken, met ons wil samenwerken, of gewoon meer te weten wil komen, welkom bij BlackRock.

Duurzaam beleggen voor onze klanten

Monique Donders, hoofd van BlackRock Nederland, vertelt welke stappen BlackRock in Nederland zet om klanten te helpen in een betere, duurzamere toekomst te beleggen.

Over BlackRock in Nederland
BlackRock is al meer dan 22 jaar actief in Nederland als vermogensbeheerder voor Nederlandse klanten. Met één simpel doel: meer mensen helpen hun financiële toekomst goed te regelen.
Een auto die over een kronkelige weg door het bos rijdt, vanuit de lucht gezien
Zoek een fonds

Onze standpunten

Duurzame oplossingen
Duurzame oplossingen


Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei.

Diversity & Inclusion
De verantwoordelijkheid van BlackRock


Duurzaamheid op de lange termijn is in onze hele organisatie verankerd en speelt een essentiële rol in alles wat wij doen.

Investment Stewardship
Investment stewardship


We gaan met ondernemingen de dialoog aan zodat we ondernemingsbeleid kunnen bevorderen dat op één lijn ligt met duurzame waardecreatie op de lange termijn.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategiën te kopen of verkopen. De hier geuite meningen zijn van 26 januari 2021 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico.

Tot en met 31 december 2020, uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. Met ingang van 1 januari 2021, ingeval het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen overeenkomst sluiten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en verlenen in de Europese Economische Ruimte (EER), is de uitgever van dit materiaal (i) BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte.  BlackRock (Netherlands) B.V. is geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +31 (0)20 549 5200 en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectieve eigenaren.