bollen wol
Alternatieve beleggingen

Private Markets

Het huidige economische klimaat maakt het voor beleggers lastiger om hun portefeuilledoelen te realiseren. Private Markets - niet-beursgenoteerde beleggingen met een focus op de lange termijn - bieden goede mogelijkheden om risico en rendementsbronnen breder te spreiden en in te spelen op duurzaamheid.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.


Private Markets spelen een sleutelrol

Private Markets is de verzamelnaam voor niet-beursgenoteerde beleggingen. Ze worden ook wel "alternatieve beleggingen" genoemd. Dit type beleggingen heeft een focus op de langere termijn en zorgt voor een bredere spreiding van risico en potentieel rendement. Ze bieden vaak inflatieprotectie en goede mogelijkheden om in te spelen op duurzaamheid.

Welke Private Markets-beleggingen zijn er?

Private Markets is een bijzonder gevarieerde beleggingscategorie. Deze omvat bijvoorbeeld leningen aan bedrijven (private debt) en investeringen in het aandelenkapitaal van niet-beursgenoteerde bedrijven (private equity). Maar ook het financieren van ‘real assets’, zoals infrastructuur en vastgoed. Ook hedgefondsen vallen onder deze categorie.

Windmolens met blauwe lucht
Infrastructuur

Infrastructuur: duurzaam investeren in de toekomst

Infractructuurbeleggingen bieden de mogelijkheid om te beleggen in de ruggengraat van de nieuwe economie. Bijvoorbeeld in een windmolenpark, een glasvezelnetwerk of de opslag van CO2. Dit soort beleggingen spelen in op structurele langetermijntrends. Na een kapitaalinvestering kunnen ze een langdurige, stabiele kasstroom opleveren.

Man leunend tegen een tafel kijkt naar buiten
Private Debt

Private Debt: leningen aan bedrijven

Private Debt is voor bedrijven een alternatief voor bankleningen, waarvoor de voorwaarden sinds de kredietcrisis aanzienlijk zijn aangescherpt. Via private debt-fondsen, die niet beursgenoteerd zijn, krijgen bedrijven toegang tot financiering om verder te groeien of nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Drie kantoorgebouwen met blauwe lucht
Vastgoed

Vastgoed: investeren in fysieke activa

Vastgoed omvat investeringen in fysieke objecten, zoals bedrijfspanden, winkels, logistiek vastgoed, maar ook zorgprojecten. Dit type beleggingen biedt doorgaans waardebehoud, inflatiebescherming en stabiele inkomsten. Door de geringe correlatie met traditionele beleggingen vergroten ze bovendien de spreiding van de portefeuille.

Mensen vergaderen aan een tafel
Private Equity

Private Equity: investeren in groei

Wanneer beleggers buiten de effectenbeurs om investeren in het aandelenkapitaal van bedrijven, wordt dit "Private Equity" genoemd. Dit kapitaal wordt bijvoorbeeld gebruikt om een nieuwe onderneming te starten, door te groeien of de gekozen koers te wijzigen. De investeerders zijn doorgaans ook actief betrokken bij de strategie van bedrijven.

blokken gebouw
Hedgefondsen

Hedgefondsen: brede beleggingskansen benutten

Hedgefondsen zijn beleggingsfondsen met een minder gereguleerde structuur dan traditionele fondsen. Hierdoor kunnen ze gebruik maken van een groter palet van strategieën en instrumenten, zoals derivaten en leverage. Ze hebben als oogmerk een absoluut rendement te genereren, onafhankelijk van het marktklimaat.

Neem contact op met Donné Hendrick

Ons Private Markets-team in Amsterdam, onder leiding van Donné Hendrick, ondersteunt klanten bij de opbouw van hun portefeuille en adequaat risicobeheer. Hebt u vragen, of wilt u meer weten over de visie van BlackRock op Private Markets? Neem dan contact op met Donné Hendrick (Relatiemanager Private Markets Nederland).

Infrastructuur brengt veerkracht in het portfolio
Gepubliceerd door Investment Officer

Stabiele rendementen, bescherming tegen hogere inflatie, diversificatie én een forse bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen: het is niet zo gek dat beleggen in private infrastructuurprojecten een grote vlucht neemt.

Global Private Markets Survey
Wat beweegt wereldwijde Private Markets-beleggers?

Wij vroegen Private Markets-beleggers naar hun aanpak en verwachtingen. Lees nu de belangrijkste resultaten van ons eerste Global Private Markets Suvery. Ontdek waar beleggers kansen en riscio's zien, welke factoren hun keuze bepalen, en meer

Private Markets Outlook 2023

Net als 2022 zal 2023 in bepaalde opzichten ook weer turbulent zijn. Toch zijn onze vooruitzichten voor Private Markets voorzichtig optimistisch. Lees in de nieuwe Private Markets Outlook waarom.

Private Credit in focus

Dit maandelijkse rapport geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen van de private credit markt.

Paragraph-3
Paragraph-4
Paragraph-5
Paragraph-6
Paragraph-7
Paragraph-8

Waarom BlackRock voor Infrastructuur?

Dankzij grote expertise en brede sourcing-mogelijkheiden biedt BlackRock toegang tot infrastructuurprojecten die langdurige, stabiele inkomsten en inflatieprotectie kunnen opleveren.

Meer over beleggen in Infrastructuur (Engelstalig)

Waarom BlackRock voor Private Debt?

Het wereldwijde platform van BlackRock biedt toegang tot een groot aantal liquide en illiquide kredietinstrumementen, die bovengemiddelde rendementen kunnen bieden.

Meer over beleggen in Private Debt (Engelstalig)

Waarom BlackRock voor Private Equity?

BlackRock helpt beleggers private equity-beleggingen te vinden die aansluiten bij hun doelstellingen en rendementsbehoeften. Van startups tot leveraged buy-outs (LBO’s) van bestaande bedrijven. Door actieve betrokkenheid bij de bedrijfvsvoering zijn deze investeringen gericht op waardestijging.

Meer over beleggen in Private Equity (Engelstalig)

Waarom BlackRock voor Vastgoed?

Om met succes te investeren in vastgoed zijn lokale aanwezigheid en grote expertise bij aankoop, beheer en verkoop van objecten in onze ogen essentieel. In het internationale team van BlackRock zijn al deze capaciteiten verenigd, gecombineerd met scherpe marktinzichten en brede sourcing-mogelijkheden.

Meer over beleggen in Vastgoed (Engelstalig)

Waarom BlackRock voor Hedgefondsen?

BlackRock heeft een langdurige ervaring op het gebied van uiteenlopende hedgefondsen. Deze strategieën kunnen een effectief instrument zijn om de spreiding en het rendement van een portefeuille te vergroten.

Lees meer over Hedgefondsen (Engelstalig)

Alternative Solutions Group

De Alternative Solutions Group (ASG) van BlackRock bouwt en beheert Private Markets-portefeuilles voor klanten, die gericht zijn op specifieke uitkomsten, zoals "maximaal totaalrendement" of "stabiele inkomsten". Daarbij maakt ASG gebruik van zowel de top-down als de bottom-up expertise die binnen het wereldwijde netwerk van BlackRock beschikbaar is.

Lees meer over de portefeuilles van ASG (Engelstalig)

Onze aanpak voor Private Markets

Bij BlackRock hanteren we een flexibele, schaalbare aanpak om beleggers toegang te bieden tot het zeer brede universum van de Private Markets. Onze kracht ligt onder meer in het gebruik van geavanceerde technologie en hechte fiduciaire samenwerking met onze klanten.
An illustration of a diamond
Hoogwaardige beleggingskansen
Wij volgen duizenden bedrijven op de voet. Dat biedt ons unieke inzichten in de markt. Jaarlijks beoordelen we ca. 8.000 deals, waarvan zo'n 5% uitmondt in een investering.1
An illustration of a circular pie chart
Een geïntegreerde blik
Wij bieden klanten inzicht in alle aspecten van hun portefeuille. Zo kunt u beter doorgronden hoe alternatieve beleggingen van invloed zijn op de rest van uw portefeuille.
An illustration of a circle with circuits
Diepgaand inzicht
Om het rendementspotentieel en ons marktinzicht te vergroten volgen we dagelijks 90.000 bedrijven en 40.000 parameters via ons technologieplatform eFront.2
An illustration of a circle, diamond, triangle, and square
Afgestemd op uw doelen
Wij werken als een echte partner samen met onze klanten en ontwikkelen strategieën die aansluiten bij hun behoeften. Duurzaam beleggen speelt daarbij een prominente rol.

Bronnen:1 Cijfers op jaarbasis, per 31 dec. 2021. 2 BlackRock, per 31 december 2021.

Aanmelden Private Markets nieuwsbrief

Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
Emailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Functie *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Aanmelden Daalder op dinsdag
Bedankt voor de aanmelding.
Je ontvangt nu onze laatste artikelen.

Risicowaarschuwingen
Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit is een marketinguiting.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

Belangrijke informatie
Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

Dit document is) uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.
Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren