Grondstoffen

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

De index is geen benchmark in de zin van Verordening (EU) 2016/1011.

 

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 1,3 13,6 -32,8 23,1 55,6 19,1 51,4 23,0 -18,8 -7,4
Index (%) 2,4 13,3 -32,6 23,6 56,2 19,6 52,0 23,4 -18,6 -7,3
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

42,73 65,30 13,48 -14,11 -34,17
Index (%)

per 31/mrt/2023

43,30 65,97 13,78 -13,94 -34,04
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-35,38 -9,19 8,91 7,54 4,98
Index (%) -35,25 -8,99 9,22 7,91 5,35
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-16,33 0,45 -7,52 -18,68 -35,38 -25,11 53,21 106,89 79,73
Index (%) -16,28 0,47 -7,48 -18,60 -35,25 -24,62 55,45 114,16 87,59

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETC, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETC. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 30/mei/2023 USD 22.852.628
Introductie fonds 08/apr/2011
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Grondstoffen
Index London Palladium PM Fix
Uitgegeven aandelen per 30/mei/2023 561.207
Tonnen in bewaring per 30/mei/2023 0,50
Ounces in bewaring per 30/mei/2023 16.127,37
Dagelijkse metaalwaarde per effect per 30/mei/2023 0,028736934
Total Expense Ratio 0,20%
Gebruik van winst Geen inkomsten
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek metaal
Herwegingsfrequentie Niet uitkerend
Methodologie Physical Replication
UCITS Nee
Conform UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares Physical Metals plc
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Einde boekjaar 30 april
Bloomberg-code SPDM LN
ISIN IE00B4556L06

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Index Level per 30/mei/2023 USD 1.417,00
Index Ticker PLDMLNPM

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange SPDM GBP 11/apr/2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L
London Stock Exchange IPDM USD 11/apr/2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.010 USD
-59,9%
1.210 USD
-34,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.620 USD
-43,8%
5.000 USD
-12,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.640 USD
16,4%
23.040 USD
18,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.540 USD
75,4%
51.220 USD
38,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten