Obligaties

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 0,5 0,1 0,1 -1,0 -0,5 -0,8 -0,8 -1,0 -5,1 2,6
Index (%) 0,6 0,2 0,2 -1,0 -0,4 -0,7 -0,6 -0,8 -4,9 2,8
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-0,77 -0,96 -1,89 -3,48 1,89
Index (%)

per 31/mrt/2024

-0,59 -0,81 -1,73 -3,35 2,03
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,50 -1,14 -1,06 -0,67 0,85
Index (%) 1,66 -1,00 -0,91 -0,55 0,99
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,34 0,16 0,27 0,59 1,50 -3,39 -5,21 -6,54 19,35
Index (%) -0,27 0,17 0,31 0,67 1,66 -2,98 -4,48 -5,33 22,87

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 14/jun/2024
EUR 288.444.082
Introductiedatum
11/jun/2003
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,16%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
RXP1EX GY
Ophef-koers
per 14/jun/2024
77,66
Fondsomvang
per 14/jun/2024
EUR 288.459.603
Introductie fonds
11/jun/2003
Basisvaluta
EUR
Index
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Uitgegeven aandelen
per 14/jun/2024
3.677.440
ISIN
DE0006289473
Gebruik van winst
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 maart
Creatie-koers
per 14/jun/2024
80,01

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 14/jun/2024
7
Index-code
RXR1
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mei/2024
1,85%
Weighted Av YTM
per 14/jun/2024
2,77%
Gewogen gem. looptijd
per 14/jun/2024
1,89 Jahre
Indexniveau
per 14/jun/2024
EUR 142,09
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 13/jun/2024
0,80
Bèta 3 jr.
per 31/mei/2024
1,00
Gewogen gem. coupon
per 14/jun/2024
0,86%
Option-adjusted duration
per 14/jun/2024
1,86

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 14/jun/2024
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,96
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 14/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 14/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 14/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Deutsche Boerse Xetra EXHB EUR 30/jun/2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30/jun/2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.280 EUR
-7,2%
9.080 EUR
-3,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.280 EUR
-7,2%
9.080 EUR
-3,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.730 EUR
-2,7%
9.580 EUR
-1,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.060 EUR
0,6%
9.790 EUR
-0,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten