BLACKROCK IN NEDERLAND

Uw belang staat altijd voorop

Alles wat we bij BlackRock doen, is gericht op één doel: meer mensen helpen hun financiële toekomst goed te regelen. 

Vanuit die motivatie werken we in Nederland sinds 1998 ook als vermogensbeheerder voor onze Nederlandse klanten - van particuliere beleggers tot grote instellingen. Hun doelen en belangen staan voor ons altijd centraal.

Als wij het dus over BlackRock hebben, gaat het eigenlijk altijd over de mensen en organisaties die hun geld aan ons toevertrouwen.

Vrouw tegen blauwe achtergrond
Een jonge man met skateboard onder zijn arm.

WIE WE ZIJN

We willen waarde creëren, innoveren en bijdragen aan een duurzame toekomst.

We zijn beleggers

We beleggen het geld van particuliere en institutionele klanten over de hele wereld, met als doel hen te helpen hun beleggingsdoelen te realiseren.

We ontwikkelen innovatieve technologie

Daarmee willen we beleggen gemakkelijker en transparanter maken en klanten helpen doelgerichter te beleggen. 

We hebben een fiduciaire taak

Het belang en de doelstellingen van onze klanten hebben altijd voorrang op onze eigen belangen.

We zijn maatschappelijk betrokken

We zetten ons in voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen en werken eraan onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

We zijn beleggers

We beleggen het geld van particuliere en institutionele klanten over de hele wereld, met als doel hen te helpen hun beleggingsdoelen te realiseren.

We ontwikkelen innovatieve technologie

Daarmee willen we beleggen gemakkelijker en transparanter maken en klanten helpen doelgerichter te beleggen. 

We hebben een fiduciaire taak

Het belang en de doelstellingen van onze klanten hebben altijd voorrang op onze eigen belangen.

We zijn maatschappelijk betrokken

We zetten ons in voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen en werken eraan onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Increase75
In Nederland werken ruim 75 mensen bij BlackRock

Met een team van ruim 75 medewerkers heeft BlackRock al sinds 1998 vaste voet aan de grond in Nederland.1

115
Wij beleggen ca, 115 miljard euro in de Nederlandse economie1

Door namens onze klanten ca. 115 miljard euro te beleggen in Nederlandse aandelen en obligaties investeren we in de Nederlandse economie en dragen we bij aan de werkgelegenheid1

315
We hebben 315 miljard euro in beheer voor Nederlandse klanten1

Per 31 december 2021 beheerde BlackRock beleggingen met een vermogenswaarde van 315 miljard euro (AUM) voor Nederlandse klanten.1 

6,5
6,5 miljoen pensioendeelnemers3

Meer dan 6,5 miljoen deelnemers van Nederlandse pensioenfondsen beleggen via hun pensioenfonds in onze producten; dit is ruim de helft van de bevolking boven de 15 jaar.3

1.700
Ruim 1.700 beleggingsexperts in heel Europa2

We zijn in Europa breed aanwezig, met beleggingsexperts in 19 kantoren in 13 landen, die 73 nationaliteiten vertegenwoordigen en 67 talen spreken.2

$10.01
Wereldwijd beheerd vermogen (AUM) van USD 10.010 miljard2

BlackRock is 's werelds grootste beheerder van beursgenoteerde activa, met een totaal beheerd vermogen (AUM) van USD 10.010 miljard per 31 december 2021.2

18.400
18.400 medewerkers in kantoren in 35 landen2

Wereldwijd telt BlackRock op dit moment zo'n 18.400 medewerkers, die werkzaam zijn in ruim 35 landen en samen meer dan 130 talen spreken.2

1 Bron: BlackRock, per 31 december 2021.

2 Bron: BlackRock, jaarverslag 2021.

3 Bron: Gebaseerd op jaarverslagen van Nederlandse pensioenfondsen over 2020.

ONZE DOELEN

Waar we staan - en waarvoor we staan

Een goed rendement én een schone toekomst?

Steeds meer beleggers streven niet alleen naar financieel rendement, maar willen ook bijdragen aan een duurzame toekomst. Door bijvoorbeeld te beleggen in "groene" infrastructuur of innovatieve landbouwtechnologie.

Wij maken dat nu al mogelijk. En we blijven daaraan werken, want klimaatrisico is in onze ogen ook beleggingsrisico.

Verantwoord beleggen om duurzame waarde te creëren

Het beleid van een bedrijf ten opzichte van milieu, samenleving en goede bestuur (ESG) kan direct van invloed zijn op het succes van dat bedrijf op de lange termijn. Daarom houden we op dit gebied structureel vinger aan de pols van de bedrijven waarin we beleggen.

Over onze Investment Stewardship zijn we transparant en rapporteren we regelmatig.

ONZE INZET IN NEDERLAND

Hoe dragen wij bij aan de Nederlandse economie en samenleving?

Een vrouwlijke arbeider met beschermde kleding
Nederlandse economie

Langlopende beleggingen

Een sterke, betrokken partij in de Nederlandse markt

Namens Nederlandse en internationale klanten hebben we op dit moment zo'n 115 miljard euro belegd in Nederlandse bedrijven en staatsobligaties.1 Omdat het grootste deel hiervan langlopend belegd is, ondersteunen we hiermee de groei en de stabiliteit van de Nederlandse economie, de ontwikkeling van Nederlandse bedrijven en de werkgelegenheid.

Mensen stappen in een vliegtuig
Pensioenfondsen

Een goed geregeld pensioen voor miljoenen Nederlanders

We helpen pensioenfondsen hun doelen te realiseren

Meer dan 6,5 miljoen deelnemers2 van Nederlandse pensioenfondsen beleggen via hun pensioenfonds in onze producten. Daarnaast ondersteunen we pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij zijn ons elke dag bewust van de grote fiduciaire verantwoordelijkheid die wij hiermee dragen.

Kinderen zijn aan het tekenen aan een tafel
Goede doelen

Fysieke en financiële ondersteuning

We willen bijdragen aan een eerlijke en diverse samenleving

We ondersteunen lokale initiatieven met fysieke en financiële bijdragen. Voorbeelden zijn: de Voedselbank, Scholenstrijd, IMC Weekendschool en Kidsright Nederland.

Man met laptop zit op dak met zonnepanelen
Duurzaamheid

Beleggen met duurzame impact

We bevorderen de transitie naar een economie met netto nul

Voor steeds meer mensen en organisaties is duurzaamheid cruciaal. Ze willen dat hun geld niet alleen een financieel rendement oplevert, maar ook een positieve impact op het milieu en de samenleving heeft. Daarom bieden wij een groeiend aanbod van duurzame beleggingsproducten en ondersteunen we bedrijven bij de transitie naar netto nul uitstoot.