MARKT & ECONOMIE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Lagere verwachte rendementen

Samenvatting

Structurele factoren hebben het economische groeipotentieel aangetast en vormen een beperking voor de mate waarin de reële rendementen kunnen stijgen. We zien grotere potentiële voordelen voor het nemen van risico in aandelen, opkomende markten en alternatieve beleggingen.

Wat verandert er?

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de economie opnieuw zulke grote pieken zal vertonen als voorheen. Hoewel onze economische verwachtingen relatief optimistisch zijn, lijkt het vermogen tot snelle groei van de wereldeconomie ernstig aangetast. Vergrijzing, een zwakke groei van de productiviteit en spaaroverschotten lijken de economie in veel landen te beroven van de grondstoffen die ze nodig hebben om een flinke sprong te kunnen maken. Dit zal onherroepelijk een rem zetten op de potentiële beleggingsrendementen.

 

Ingeslapen groei

Trendmatige groei in de VS en de neutrale rente, 1961–2016

Trendmatige groei in de VS en de neutrale rente, 1961–2016

Bronnen: BlackRock Investment Institute en Federal Reserve, december 2016.
Opmerkingen: de grafiek toont de trendmatige bbp-groei, uitgesplitst naar herkomst, en een raming van de neutrale rente (aangeduid als r*). De raming van r* is gebaseerd op een berekeningsmethode die ook gebruikt wordt in een studie van de Federal Reserve uit 2016 (Holston, Laubach, Williams). r* is gemodelleerd als de som van de trendmatige groei en andere factoren die historisch een kleinere rol hebben gespeeld, zoals het wereldwijde spaaroverschot.

Er zijn nog steeds goede beleggingsmogelijkheden te vinden, maar de verwachtingen mogen niet te hoog gespannen zijn. Risicovrije inkomsten zijn verdwenen en het is onwaarschijnlijk dat Amerikaanse largecaps tot enorme winsten zullen leiden. Toch kunnen beleggers die bereid zijn af te wijken van de veiligste beleggingscategorieën, in onze ogen nog steeds op een goede compensatie rekenen. Wie geen genoegen wil (of kan) nemen met de uiterst lage rendementen die evenwichtige portefeuilles in de komende jaren zullen opbrengen, zal die voorzichtige houding misschien laten varen en overwegen om meer variatie in de portefeuille aan te brengen.

 

Beleggingsideeën voor een klimaat met lage rendementen: inkomsten uit de kernportefeuille, met gecontroleerde volatiliteit

 

Obligaties Aandelen
BSF Emerging Markets Flexi
Dynamic Bond Fund
BGF Global Equity Income
Fund
Risk Indicator 5 Risk Indicator 5
Multi-asset
BGF Global Multi-Asset
Income Fund
BSF European Select
Strategies Fund
Risk Indicator 4 Risk Indicator 3

Positie kiezen in de markt in 2017

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.