auto op een weg door het bos
ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Maak uw portefeuille toekomstproof

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen heeft zich ontwikkeld van een doelbewust gekozen strategie tot een punt van overweging dat bij de opbouw van elke portefeuille en in het hele beleggingsproces van fundamenteel belang is. Daarom is duurzaam beleggen bezig de nieuwe marktstandaard te worden. Des te meer omdat een groeiend aantal beleggers zich realiseert dat het klimaatrisico tot specifieke beleggingsrisico’s leidt. Wij verwachten dan ook dat de ingrijpende  omslag naar duurzaam beleggen in een stroomversnelling zal raken. We staan nog maar aan het begin van een enorme verschuiving in de allocatie van kapitaal. De portefeuille aanpassen gaat veel verder dan enkele beleggingen te vervangen door duurzamere alternatieven, maar vraagt van beleggers om duurzaamheid te integreren in de kern van hun portefeuilleproces. 

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. 

Aanpassing van de beleggingsprocessen, door ESG-factoren een centrale rol te geven in het bepalen van de beleggingsdoelstellingen, is in onze ogen essentieel voor het toekomstige succes van portefeuilles.

Onze selectie van duurzame producten

Ontdek een selectie van onze duurzame aandelen-, obligatie- en multi-asset producten, die u kunnen helpen duurzaamheid in uw portefeuille te integreren.

We tonen hier de 4 grootste producten van elke categorie, gemeten naar totaal beheerd vermogen (AUM). Ga naar de product-screener voor ons volledige aanbod.

 • Thematische beleggingen bieden toegang tot bedrijven in verschillende sectoren, landen en regio’s, die kunnen profiteren van de grote veranderingen die op komst zijn voor de wereldeconomie en de samenleving. Wij denken dat deze ‘megatrends’ op de langere termijn betere rendementen zullen opleveren dan brede wereldwijde aandelen.

  Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

  ACTIEF

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  BGF Sustainable Energy Fund Een van de oudste en grootste op de energietransitie gerichte fondsen ter wereld. Het fonds kan beleggen in elke onderneming die kan profiteren van de transitie naar een koolstofarme economie. Download
  BGF Circular Economy Fund Dit fonds is opgericht in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation. Het belegt in ondernemingen die werken aan beperking van afval en het bevorderen van recycling en hergebruik van materialen. Download
  BGF Future of Transport Fund Belegt in ondernemingen die in de transitie naar meer elektrische, autonome en connected vormen van transport tot de toekomstige winnaars kunnen behoren. Daarbij is het fonds erop gericht te profiteren van kansen in de hele waardeketen. Download
  BGF Nutrition Fund Biedt toegang tot snelgroeiende consumententrends op het gebied van voeding, die in onze ogen door de markt onderschat worden. Daarbij kijkt het fonds vooral naar bedrijfsmodellen die grote veranderingen of verschuivingen teweeg kunnen brengen. Download

  INDEX

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  iShares Global Clean Energy UCITS ETF Belegt in ondernemingen die zich bezighouden met de productie van schone energie of de levering van apparatuur en technologie voor schone energie, in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Download
  iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF Belegt in de ontwikkeling van ‘slimme steden’ en biedt daarmee toegang tot het breed gespreide groeipotentieel dat samenhangt met de sterke trend van wereldwijde verstedelijking. Download
  iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF Belegt in een brede groeitrend en is erop gericht te profiteren van de onomkeerbare verschuiving naar volledig elektrische voertuigen. Download
  iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF Belegt in bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten die zich onderscheiden door vooruitstrevende praktijken op het gebied van diversiteit, inclusie en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Download

   

 • Bepaalde beleggingen uitsluiten of uw portefeuille concentreren op bedrijven die voorop lopen in de transitie naar een koolstofarme economie: er zijn veel manieren om duurzaam beleggen in de kern van uw portefeuille te integreren. SRI-fondsen bieden beleggers toegang tot bedrijven met de beste scores op het gebied van milieu (E), samenleving (S) en goed bestuur (G) in vergelijking met andere bedrijven in hun sector. Onderstaande ETF’s zijn voorbeelden van hoe u met de meest duurzame aanpak een breed gespreide portefeuille kunt opbouwen.

  Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  iShares MSCI USA SRI UCITS ETF Een gespreide belegging in Amerikaanse bedrijven met een uitstekende ESG-score en minimale betrokkenheid bij controversiële activiteiten. Download
  iShares MSCI World SRI UCITS ETF Een gespreide belegging in wereldwijde bedrijven met een uitstekende ESG-score en minimale betrokkenheid bij controversiële activiteiten. Download
  iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Een gespreide belegging in Europese bedrijven met een uitstekende ESG-score en minimale betrokkenheid bij controversiële activiteiten. Download
  iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF Een gespreide belegging in bedrijven in opkomende markten met een uitstekende ESG-score en minimale betrokkenheid bij controversiële activiteiten. Download

   

 • De markt van duurzame obligaties groeit snel, niet alleen omdat de vraag sterk stijgt, maar ook omdat het beleggingslandschap aan het veranderen is. Nieuwe ontwikkelingen op deze markt en de beschikbaarheid van meer en betere data hebben tot een modernisering van het aanbod geleid, waarbij ook het aantal duurzame producten  sterk is gegroeid. Dit blijkt duidelijk uit het aanbod van BlackRock, dat nu al meer dan 35 specifiek duurzame olbigatieproducten telt, die toegang bieden tot een groot aantal sectoren, landen, regio's en beheerstijlen.
  Bron: BlackRock, 31 maart 2021

 • High-yield obligaties kunnen een rendement op het niveau van aandelen opleveren, maar met minder volatiliteit. Door in het beleggingsproces of de gekozen index-strategie rekening te houden met duurzaamheid kunnen beleggers profiteren van deze eigenschappen, terwijl ze het duurzaamheidsprofiel van hun portefeuille verbeteren.

  Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

  ACTIEF

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened Fund Het fonds houdt bij de selectie van beleggingen rekening met de ESG-kenmerken (milieu, samenleving en goed bestuur) van de emittenten en streeft ernaar over de hele breedte van de portefeuille een beter ESG-profiel te bereiken dan vergelijkbare producten. Download

  INDEX

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  iShares $ High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Toegang tot high-yield obligaties met een rating onder investment-grade die zijn uitgegeven in Amerikaanse dollars, van bedrijven met sterkere duurzame bedrijfsprocessen dan andere bedrijven in hun sector. Download
  iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Toegang tot high-yield obligaties met een rating onder investment-grade die zijn uitgegeven in euro’s, van bedrijven met sterkere duurzame bedrijfsprocessen dan andere bedrijven in hun sector. Download

   

 • Door een flexibele, niet aan een benchmark gebonden beleggingsstijl kunnen fondsen beleggen in een breder scala van duurzame schuldinstrumenten, gespreid over sectoren en valuta’s. Daarmee kunnen deze fondsen profiteren van spreidingsvoordelen en een beter potentieel rendement op de langere termijn.

  Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

  ACTIVE

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  BGF ESG Fixed Income Global Opportunities Fund De portefeuille van het fonds wordt opgebouwd op basis van een flexibele, niet aan een benchmark gebonden beleggingsstijl. Het fonds is breed gespreid over ruim 40 landen, meer dan 30 valuta’s en ruim 2.000 effecten. De nadruk ligt op emittenten met een bovengemiddelde ESG-score.
  Bron: BlackRock, 31 maart 2021
  Download

   

 • Nu de behoefte aan obligaties die rendement opbrengen sterker is dan ooit, krijgen beleggers steeds meer aandacht voor opkomende markten, waar aantrekkelijke inkomsten en spreidingsmogelijkheden te vinden zijn. Tegelijkertijd zoeken beleggers naar mogelijkheden om hun portefeuilles duurzamer te maken. Duurzame obligatiebeleggingen in opkomende markten kunnen het duurzaamheidsprofiel van de portefeuille verbeteren, gecombineerd met meer veerkracht en een lagere volatiliteit.

  Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

  ACTIEF

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Het fonds werd bekroond als beste ESG-obligatiefonds* en is ontwikkeld als duurzaam alternatief voor traditionele obligatiefondsen die beleggen in opkomende markten.
  Bron: Environmental Finance 2019 Awards.
  Download
  BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Het fonds houdt rekening met de ESG-kenmerken van de emittenten; ten minste 70% van het totaal belegde vermogen valt binnen de J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified. Download
  BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Het fonds houdt rekening met de ESG-kenmerken van de emittenten; ten minste 70% van het totaal belegde vermogen valt binnen de J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified. Download
  BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Het fonds houdt rekening met de ESG-kenmerken van de emittenten; ten minste 70% van het totaal belegde vermogen valt binnen de J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign). Download

  INDEX

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  iShares J.P. Morgan ESG $ Emerging Markets Bond ETF Toegang tot een naar ESG-maatstaven gewogen portefeuille van investment-grade en niet-investment-grade obligaties van opkomende markten die zijn uitgegeven door overheden en semi-overheden en genoteerd zijn in Amerkaanse dollars. Download
 • De noodzaak om snel actie te ondernemen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, is voor steeds meer klanten een belangrijk punt van overweging. Voor beleggers die klimaatoverwegingen in hun portefeuille willen integreren, kunnen klimaatgerichte staatsobligaties een welkome manier betekenen om de transitie vorm te geven.

  Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

  INDEX

  oranje scheidingslijn

  Fonds Korte omschrijving Factsheet
  iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF Toegang tot wereldwijde investment-grade staatsobligaties met een sterke nadruk op klimaatoverwegingen. Hiermee biedt het fonds een naar klimaatrisico gewogen belegging in wereldwijde staatsobligaties. Download
  iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Toegang tot investment-grade staatsobligaties uit de eurozone met een sterke nadruk op klimaatoverwegingen. Hiermee biedt het fonds een naar klimaatrisico gewogen belegging in staatsobligaties uit de eurozone. Download

   

Lees meer over onze duurzame fondsen

Duurzame oplossingen voor u

Grafische voorstelling van de drie benaderigen van duurzaam beleggen, waarmee we aansluiten bij de uiteenlopende voorkeuren, waarden en behoeften van onze klanten. Beleggers kunnen kiezen tussen uitsluiting op basis van filters, actieve keuze voor ESG en impact-beleggen.

Risico: De benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten groter zijn dan een bepaalde drempel, die door de index-aanbieder wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-aanbieder aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.

Binnen ons aanbod van duurzame producten kunnen beleggers kiezen uit drie benaderingen: uitsluiting op basis van filters (screening), actieve keuze voor ESG en impact-beleggen. Daarmee sluiten we aan bij de uiteenlopende voorkeuren, waarden en behoeften van onze klanten.

ESG: hoe scoort uw portefeuille?
In 2020 heerste niet alleen een pandemie, maar groeide ook het bewustzijn dat de klimaatverandering een bedreiging vormt. Nu het doel van netto nul uitstoot in 2050 steeds meer steun krijgt, komt de economische omschakeling in een stroomversnelling.
 • windmolen in een groen veld

  Hoe goed is BlackRock ingesteld op SFDR?

  De verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) die vanaf 10 maart 2021 van kracht zijn, zullen een belangrijke stimulans zijn voor duurzaam beleggen in Europa.

Lees meer over hoe BlackRock aan duurzaamheid werkt