Aandelen

WCDS

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 36,3 17,8 -33,3 36,0
Index (%) 36,6 17,9 -33,4 36,2
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

- 80,86 1,61 -13,18 21,08
Index (%)

per 31/mrt/2024

- 81,30 1,76 -13,17 21,26
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,61 -0,33 - - 9,52
Index (%) 16,67 -0,28 - - 9,62
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,10 2,03 -2,80 6,05 16,61 -0,98 - - 52,23
Index (%) -0,15 1,98 -2,84 6,05 16,67 -0,84 - - 52,89
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de nettovermogenswaarde (NVW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NVW.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 20/jun/2024
USD 11.186.911
Introductiedatum
16/okt/2019
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Total Expense Ratio
0,18%
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
Rendement uit securities lending
per 31/mrt/2024
0,01 %
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
iShares V plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
30 november
Fondsomvang
per 20/jun/2024
USD 11.186.911
Introductie fonds
16/okt/2019
Basisvaluta
USD
Index
MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
Uitgegeven aandelen
per 20/jun/2024
1.500.000
ISIN
IE00BJ5JP212
Gebruik van winst
Uitkerend
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-code
WCDS NA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 19/jun/2024
141
Index-code
NU747662
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mei/2024
22,74%
P/E-ratio
per 19/jun/2024
21,41
Indexniveau
per 20/jun/2024
USD 1.882,13
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 19/jun/2024
1,03
Bèta 3 jr.
per 31/mei/2024
1,00
P/B-ratio
per 19/jun/2024
3,47

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 19/mei/2024
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 19/mei/2024
7,36
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 19/mei/2024
Equity Sector Consumer Discretionary
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 19/mei/2024
26,63
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)
per 19/mei/2024
> 2,0 - 2,5 °C
MSCI ESG % Dekking
per 19/mei/2024
100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 19/mei/2024
94,24
Fondsen in peergroup
per 19/mei/2024
191
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 19/mei/2024
99,68
MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking
per 19/mei/2024
99,68

Wat voor maatstaf is de Impliciete Temperatuurstijging (ITR)? Lees wat deze maatstaf inhoudt, hoe hij berekend wordt en welke aannames en beperkingen een rol spelen bij deze “toekomstgerichte” klimaatmaatstaf.

Klimaatverandering is één van de grootste problemen waar de mensheid ooit mee te kampen had en zal ook voor beleggers verstrekkende gevolgen hebben. Om de klimaatverandering aan te pakken hebben veel landen over de hele wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit internationale akkoord beoogt de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden, ten opzichte van het pre-industriële gemiddelde. Het streven is de opwarming te beperken tot 1,5 °C, de wetenschappelijk berekende limiet om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.


Wat is de ITR-maatstaf?

De ITR-maatstaf geeft een indicatie van de mate waarin een bedrijf of portefeuille is afgestemd op de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs. ITR gebruikt open-source-decarbonisatietrajecten om de opwarming te beperken tot 1,55°C. Deze zijn afkomstig van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Deze trajecten kunnen regionaal en sectorspecifiek zijn en stellen als doel om tegen 2050 de CO2-uitstoot tot netto nul te herleiden, in lijn met de industrienormen van de GFANZ-klimaatalliantie (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). We gebruiken deze maatstaf voor alle BKG-scopes. MSCI heeft dit verbeterde ITR-model geïntroduceerd op 19 februari 2024.


Hoe wordt de ITR berekend?

De ITR wordt berekend door te kijken naar de huidige koolstofintensiteit van ondernemingen in de portefeuille van het fonds en de potentiële vermindering van de uitstoot van die ondernemingen in de loop van de tijd. Als de uitstoot van de totale wereldeconomie dezelfde trend zou volgen als de uitstoot van de ondernemingen in de portefeuille van het fonds zou de uiteindelijke opwarming van de aarde binnen de hier gegeven bandbreedte liggen.


Hierbij wordt aangetekend dat alleen de uitstoot door ondernemingen in deze berekening betrokken wordt. Een samenvatting van de methodologie van MSCI en de uitgangspunten van de berekening van de ITR vindt u hier.


Omdat de ITR-maatstaf deels berekend wordt op basis de potentiële vermindering van de uitstoot van ondernemingen in de portefeuille in de loop van de tijd, is het een “toekomstgerichte statistiek”, die als zodanig een beperkte geldigheid heeft. Daarom publiceert BlackRock de door MSCI vastgestelde Impliciete Temperatuurstijging voor zijn fondsen binnen een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedte is bedoeld om de onzekerheid in de berekening en de veranderlijkheid van de cijfers te ondervangen

Impliciete Temperatuurstijging

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en beperkingen van de ITR?

De ITR is een “toekomstgerichte statistiek”, die gebaseerd is op een model van de verwachte ontwikkeling in de toekomst. Dit model maakt gebruik van verschillende aannames. Ook de cijfers die in het model worden ingevoerd, zijn onderhevig aan beperkingen. Belangrijk is ook dat de ITR-cijfers aanzienlijk kunnen verschillen naar gelang van de bron van deze cijfers. Dit komt voort uit methodologische keuzes die de dataleveranciers maken (bijv. verschillen in de tijdshorizon, de soorten uitstoot die in de cijfers verwerkt zijn en de manier waarop uit de afzonderlijke cijfers voor ondernemingen het cijfer voor de totale portefeuille berekend wordt).

Er bestaat nog geen universeel vastgestelde manier om de ITR te berekenen. Er is niet universeel vastgesteld welke gegevens in de berekening moeten worden opgenomen. Op dit moment zijn niet voor alle markten en beleggingscategorieën dezelfde gegevens beschikbaar. Totdat meer cijfers beschikbaar zijn en deze cijfers accurater zijn, verwachten wij dat de manier waarop de ITR gemeten wordt zich zal blijven ontwikkelen, zodat de resultaten af en toe zullen verschillen. Het temperatuurbereik van een fonds kan veranderen naarmate de methoden verder worden ontwikkeld. Wanneer geen cijfers beschikbaar zijn en/of als ze wijzigen, zullen de geschatte resultaten variëren, vooral waar het gaat om de toekomstige uitstoot van een onderneming.

 

Met de ITR-maatstaf wordt geschat in hoeverre een fonds is afgestemd op de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs op basis van een geloofwaardigheidsbeoordeling van de geformuleerde decarbonisatiedoelstellingen. Er is echter geen garantie dat deze inschatting waarheid wordt. De ITR is niet gebaseerd op real-time gegevens en kan in de loop van de tijd wijzigen; deze maatstaf is daarom onderhevig aan verandering en geeft niet altijd de actuele situatie weer.

 

De ITR geeft geen indicatie van het rendement of het risico van een fonds. Beleggers dienen niet uitsluitend op basis van deze maatstaf te beslissen om in een fonds te beleggen, maar dienen zich te baseren het prospectus en de essentiële-informatiedocument van het fonds. Deze inschatting en de bijbehorende informatie zijn niet bedoeld als aanbeveling om in een fonds te beleggen. Er is eveneens geen enkel verband tussen de ITR van een fonds en het toekomstige rendement van dit fonds.

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2024, op basis van posities per 30/apr/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 19/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 19/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 19/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 19/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 19/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 19/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 19/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 19/jun/2024
100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 19/jun/2024
0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Dit gedeelte bevat duurzaamheidsgerelateerde informatie over het Fonds, overeenkomstig artikel 10 van de SFDR.

A. Samenvatting

Dit Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken, maar duurzaam beleggen is niet het doel ervan. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de volgende ecologische en sociale kenmerken te promoten door de prestaties van de MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index, de Benchmark Index, te repliceren: (1) uitsluiting van emittenten die geacht worden betrokken te zijn bij bepaalde activiteiten waarvan wordt aangenomen dat ze negatieve ecologische en/of sociale gevolgen hebben; (2) uitsluiting van emittenten die geacht worden de United Nations Global Compact (UNGC) principles te schenden; (3) uitsluiting van emittenten die geacht worden betrokken te zijn bij zeer ernstige ESG-gerelateerde controverses; (4) gerichte verhoging van de gewogen gemiddelde ESG-score (milieu, maatschappij en governance) van de index, gecorrigeerd voor de sector; (5) gerichte verlaging van de koolstofintensiteit; en (6) blootstelling aan beleggingen die als duurzame beleggingen gelden.

Hoewel duurzaam beleggen niet het doel van het Fonds is, zal het een minimumpercentage aan duurzame beleggingen aanhouden. BlackRock beschouwt duurzame beleggingen als beleggingen in emittenten of effecten die bijdragen aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen aanzienlijke schade doet aan deze doelstellingen, en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen. Doordat het Fonds belegd is in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index van het Fonds, wordt een deel van de beleggingen van het Fonds aangemerkt als duurzame beleggingen.

De volgende beleggingen van het Fonds kwalificeren als duurzame beleggingen: (1) activiteiten die geacht worden een bijdrage te leveren aan positieve ecologische en/of sociale gevolgen, of (2) bedrijven die zich hebben verbonden aan een of meer doelstellingen voor de reductie van actieve koolstofemissie die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Bij elke herbalans van de index worden de ecologische of sociale indicatoren van alle beleggingen die als duurzaam kwalificeren, gescreend ten opzichte van bepaalde minimumwaarden. Wanneer een belegging is geïdentificeerd als zijn gerelateerd aan activiteiten die worden geacht zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen te hebben, komt deze niet in aanmerking als duurzame belegging.

Het beleggingsbeleid van het Fonds is om te beleggen in een portefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index, en daarmee te voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmark Index (zoals nader omschreven in Hoofdstuk D. 'Beleggingsstrategie' hieronder). Door te beleggen in de bestanddelen van de Benchmark Index, stelt de beleggingsstrategie van het Fonds het in staat om te voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index zoals bepaald door de index leverancier. Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door de Benchmark Index te volgen, die bij de selectie van bestanddelen voor de index bepaalde ESG-criteria hanteert.

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index. Naar verwachting zal ten minste 80% van het vermogen van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmark Index. Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die afgestemd is op de EU-Taxonomie. Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe te beleggen in activiteiten gerelateerd aan fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de EU-Taxonomie.

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark Index te repliceren, die afhankelijk van de gebruikte methode bepaalde ESG-criteria hanteert bij de selectie van de beleggingen. BlackRock controleert of het Fonds zich houdt aan de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds wil promoten. De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Benchmark Index te repliceren. De ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds zijn geïntegreerd in de methode van de Benchmark Index en in het kader van de monitoring van het Fonds wordt bij elke herbalans nagegaan of er afwijkingen zijn in het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van het Fonds.

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, data, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. ESG-datareeksen zijn afkomstig van externe data-aanbieders en index leveranciers, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. De interne processen van BlackRock zijn gericht op het leveren van gestandaardiseerde consistente data van hoge kwaliteit voor gebruik door beleggingsprofessionals en voor transparantie- en rapportagedoeleinden. De data, inclusief ESG-data, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de data die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn.

BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van leveranciers te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methode en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie (en de ecologische en sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling) van het product. Ons proces omvat zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om de geschiktheid van dataproducten te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Duurzaam beleggen en het begrip van duurzaamheid evolueert mee met de dataomgeving. Deelnemers uit de sector, waaronder index leveranciers, staan voor de uitdaging om één enkele metriek of een reeks gestandaardiseerde metrieken te vinden die een volledig beeld geven van een bedrijf of een belegging. ESG-datareeksen veranderen en verbeteren voortdurend naarmate de openbaarmakingsnormen, regelgevingskaders en industriepraktijken evolueren. In sommige omstandigheden zijn de data niet beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. Ondanks redelijke inspanningen is het mogelijk dat informatie niet altijd beschikbaar is, in welk geval de index leverancier een beoordeling maakt op basis van zijn kennis van de belegging of de sector. In bepaalde gevallen kunnen data acties weergeven die emittenten pas achteraf hebben ondernomen, en niet alle potentiële gevallen van aanzienlijke schade weergeven.

De Vermogensbeheerder verricht due diligence-onderzoek naar de index leveranciers en overlegt voortdurend met hen over de indexmethoden, met inbegrip van hun beoordeling van de door de SFDR vastgestelde criteria inzake goed bestuur, waaronder gezonde managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van de belastingwetgeving op het niveau van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

De Vermogensbeheerder voert in het kader van de beleggingsstrategie van het Fonds geen directe engagementactiviteiten uit met de bedrijven/emittenten van de Benchmark Index. De Vermogensbeheerder onderhoudt een rechtstreekse dialoog met index- en data-aanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen. Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock. Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste negatieve indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

De Benchmark Index is aangewezen als referentie benchmark om te bepalen of het Fonds is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot.

B. Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken, maar hanteert geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Hoewel duurzaam beleggen niet het doel van het Fonds is, zal het een minimumpercentage aan duurzame beleggingen aanhouden. Doordat het Fonds belegd is in een aandelenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index van het Fonds, wordt een deel van de beleggingen van het Fonds aangemerkt als duurzame beleggingen.

De volgende beleggingen van het Fonds kwalificeren als duurzame beleggingen: (1) activiteiten die geacht worden een bijdrage te leveren aan positieve ecologische en/of sociale gevolgen, of (2) bedrijven die zich hebben verbonden aan een of meer doelstellingen voor de reductie van actieve koolstofemissie die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Bij elke herbalans van de index worden alle beleggingen die als duurzaam kwalificeren door de index leverancier gescreend op bepaalde minimumwaarden voor ecologische of sociale indicatoren. In het kader van de screeningcriteria die door de index leverancier worden toegepast, worden bedrijven beoordeeld op hun betrokkenheid bij activiteiten die geacht worden zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen te hebben. Wanneer een bedrijf door de index leverancier is geïdentificeerd als betrokken partij bij activiteiten met zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen, komt het niet in aanmerking als duurzame belegging. door de Benchmark Index te volgen, waarin deze ecologische en sociale screens zijn verwerkt, heeft de Vermogensbeheerder bepaald dat bij elke herbalans van de index (of zodra dit na de herbalans mogelijk en praktisch uitvoerbaar is) de beleggingen van het Fonds die als duurzaam kwalificeren geen aanzienlijke schade zullen doen aan een ecologische of sociale duurzaamheidsdoelstelling in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving.

De verplichte indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (zoals uiteengezet in de technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards, RTS) van de SFDR) worden bij elke herbalans van de index in aanmerking genomen via de screeningcriteria die door de index leverancier worden toegepast bij de selectie van de index bestanddelen die als duurzaam kwalificeren.

Als gevolg van de screeningcriteria die door de index leverancier worden toegepast, zullen de volgende beleggingen uit de Benchmark Index niet als duurzame belegging worden aangemerkt: (1) bedrijven waarvan meer dan een bepaald percentage van de omzet afkomstig is uit activiteiten die verband houden met thermische steenkool (zoals bepaald door de index leverancier), die zeer koolstofintensief zijn en sterk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen (rekening houdend met indicatoren met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen) (2) bedrijven met een MSCI ESG-controversescore van 1 of lager, die geacht worden betrokken te zijn bij ernstige of zeer ernstige ESG-gerelateerde controverses (onder meer met betrekking tot indicatoren voor de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, water, afval en sociale en werknemersaangelegenheden), en (3) bedrijven met een MSCI ESG-rating van B of lager, die geacht worden een achterstand te hebben op sectorgenoten op basis van hun hoge blootstelling aan significante ESG-risico's en hun onvermogen om deze te beheren (onder meer met betrekking tot indicatoren voor de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, water, afval, niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen en genderdiversiteit in de raad van bestuur).

Uit de Benchmark Index worden ook de volgende bedrijven verwijderd: (1) bedrijven met een "rood" oormerk van MSCI voor ESG-controverses, waaronder bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze internationale en/of nationale normen schenden (op grond van indicatoren voor schending van de United Nations Global Compact (UNGC) principles en de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO), en (2) bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met controversiële wapens (op grond van indicatoren voor betrokkenheid bij controversiële wapens).

De Benchmark Index van het Fonds sluit emittenten uit die een "rood" oormerk voor ESG-controverses hebben, dat wil zeggen emittenten waarvan de index leverancier heeft vastgesteld dat ze in strijd zijn met de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO.

C. Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de volgende ecologische en sociale kenmerken te promoten door de prestaties van de MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index, de Benchmark Index, te repliceren:
1. uitsluiting van emittenten die geacht worden betrokken te zijn bij bepaalde activiteiten waarvan wordt aangenomen dat ze negatieve ecologische en/of sociale gevolgen hebben;
2. uitsluiting van emittenten die geacht worden de United Nations Global Compact (UNGC) principles te hebben geschonden;
3. uitsluiting van emittenten die geacht worden betrokken te zijn bij zeer ernstige ESG-gerelateerde controverses;
4. gerichte verhoging van de gewogen gemiddelde ESG-score (milieu, maatschappij en governance) van de index, gecorrigeerd voor de sector;
5. gerichte verlaging van de koolstofintensiteit; en
6. blootstelling aan beleggingen die als duurzame beleggingen gelden.

Die ecologische en sociale kenmerken worden bij elke herbalans van de index geïntegreerd via de selectie van de bestanddelen van de Benchmark Index van het Fonds (zoals hieronder beschreven). De Benchmark Index sluit emittenten uit van de MSCI World Consumer Discretionary Index (de "Moederindex") die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten die geacht worden negatieve ecologische of sociale gevolgen te hebben. De Benchmark Index sluit emittenten uit die betrokken zijn bij de volgende productcategorieën of activiteiten (of gerelateerde activiteiten): • controversiële wapens
• kernwapens
• conventionele wapens
• civiele vuurwapens
• tabak
• thermische kolen
• oliezanden

Voor elke beperkte activiteit definieert de index leverancier de term "betrokkenheid". Dat kan gebaseerd zijn op het percentage van de omzet, een vastgelegde totale-omzetdrempel, of op basis van iedere verbinding met een activiteit waarvoor beperkingen gelden, ongeacht hoeveel omzet daaruit behaald wordt.

De Benchmark Index sluit ook emittenten uit van de Moederindex die zijn geclassificeerd als zijnde in strijd met de United Nations Global Compact (UNGC) principles (dit zijn algemeen aanvaarde duurzaamheidsprincipes voor bedrijven die voldoen aan fundamentele verantwoordelijkheden op gebieden als corruptiebestrijding, mensenrechten, arbeid en milieu) en/of die een "rood" oormerk van MSCI voor ESG-controverses hebben (gebaseerd op een controverse-score van MSCI). De controverse-score van MSCI is een maatstaf voor de betrokkenheid (of vermeende betrokkenheid) van een emittent bij ernstige controverses op basis van een beoordeling van de activiteiten en/of producten van de emittent die geacht worden een negatieve ESG-impact te hebben. Een oormerk van MSCI voor controverses kan verwijzen naar betrokkenheid bij activiteiten met een negatieve impact die verband houdt met milieukwesties zoals biodiversiteit en landgebruik, energie en klimaatverandering, waterstress, uitstoot van giftige stoffen en afvalkwesties. Een oormerk van MSCI voor controverses kan ook gebaseerd zijn op betrokkenheid bij activiteiten met een negatieve impact die verband houdt met sociale kwesties zoals mensenrechten, arbeidsverhoudingen, discriminatie en diversiteit van het personeelsbestand.

Bedrijven worden ook beoordeeld door de index leverancier op hun vermogen om ESG-risico's en -kansen te beheren en krijgen een ESG-rating van MSCI. Een MSCI ESG-rating is ontworpen om te meten in hoeverre een emittent in staat is om de belangrijkste ESG-risico's van zijn sector op lange termijn het hoofd te bieden en ESG-risico's en -kansen te beheren, vergeleken met zijn sectorgenoten. De index leverancier kan de volgende ecologische thema's in overweging nemen bij het bepalen van de ESG-score van een emittent in het kader van de ESG-ratingmethode: mitigatie van klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, afval en andere uitstoot, landgebruik en biodiversiteit. De index leverancier kan daarnaast de volgende sociale thema's in overweging nemen bij het bepalen van de ESG-score van een emittent in het kader van de ESG-ratingmethode: toegang tot basisdiensten, relatie met de gemeenschap, dataprivacy en -beveiliging, menselijk kapitaal, gezondheid en veiligheid en productbeheer. In de MSCI ESG-ratingmethode wordt er rekening mee gehouden dat sommige kwesties op het gebied van milieu en maatschappij relevanter zijn voor bepaalde typen bedrijfsactiviteiten: concreet gebeurt dit door de wegingen van specifieke kwesties in de beoordeling af te stemmen op de situatie. Volgens de index leverancier zijn emittenten met een hogere MSCI ESG-score mogelijk beter gepositioneerd om toekomstige ESG-gerelateerde uitdagingen en risico's te beheren dan hun sectorgenoten.

Emittenten die niet zijn beoordeeld door de index leverancier voor een ESG-controverse-score van MSCI of een MSCI ESG-rating worden uitgesloten van de Benchmark Index.

Na toepassing van de bovenstaande uitsluitingscriteria, worden de effecten uit de Benchmark Index bij elke herbalans van de index geselecteerd met behulp van het optimalisatieproces van de index leverancier, waarbij bij iedere herbalans van de index getracht wordt om de ex-ante tracking error ten opzichte van de Moederindex te minimaliseren en het gewogen gemiddelde van de ESG-score (gecorrigeerd voor de sector) ten opzichte van de Moederindex te verbeteren met minimaal 10%. Met behulp van het optimalisatieproces wordt er ook naar gestreefd om bij elke herbalans van de index de koolstofequivalente blootstelling aan kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen (greenhouse gases, GHG) van de Benchmark Index met ten minste 20% te verlagen ten opzichte van de Moederindex.

In 'Hoofdstuk L - Aangewezen referentie benchmark' wordt verwezen naar informatiebronnen waarin de methode van de Benchmark Index nader wordt omschreven.

D. Beleggingsstrategie

Het beleggingsbeleid van het Fonds is om te beleggen in een aandelenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index, en daarmee te voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmark Index. In 'Hoofdstuk C - Ecologische of sociale kenmerken van het fonds' wordt de index methodiek van de Benchmark Index nader omschreven. Het Fonds streeft ernaar de samenstelling van de Benchmark Index te repliceren door alle effecten uit de Benchmark Index aan te houden in een verhouding die overeenkomt met hun weging in de Benchmark Index, indien dit mogelijk en praktisch haalbaar is.

Door te beleggen in de bestanddelen van de Benchmark Index stelt de beleggingsstrategie van het Fonds het in staat om te voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index zoals bepaald door de index leverancier. Indien een belegging niet meer aan de criteria voldoet, kan het Fonds deze alleen aanhouden totdat het betreffende effect geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren.

De strategie wordt geïmplementeerd bij elke herbalans van de portefeuille van het Fonds volgend op de herbalans van de Benchmark Index.

De bindende elementen van de beleggingsstrategie van het Fonds bestaan erin te beleggen in een aandelenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index, en daarmee te voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmark Index.

Indien een belegging niet meer aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index voldoet, kan het Fonds deze alleen aanhouden totdat het betreffende effect geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren.

Inaanmerkingneming van de belangrijkste ongunstige effecten (PAI's) op duurzaamheidsfactoren

Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door de Benchmark Index te volgen, die bij de selectie van de index bestanddelen bepaalde ESG-criteria hanteert. De Vermogensbeheerder heeft bepaald dat de hieronder genoemde belangrijkste ongunstige effecten (PAI's) bij elke herbalans van de index worden beschouwd als onderdeel van de selectiecriteria van de Benchmark index.

Het jaarverslag van het Fonds bevat informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, zoals hieronder uiteengezet: • Broeikasgasemissies
• Broeikasgasintensiteit van de bedrijven in de portefeuille.
• Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen.
• Aandeel van beleggingen in bedrijven met locaties/activiteiten in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden en waarbij de activiteiten van de bedrijven waarin wordt belegd negatieve gevolgen hebben voor die gebieden.
• Aantal tonnen lozingen in water van de bedrijven waarin wordt belegd per belegd kapitaal van EUR 1 miljoen, uitgedrukt als gewogen gemiddelde.
• Aantal tonnen gevaarlijk afval van de bedrijven waarin wordt belegd per belegd kapitaal van EUR 1 miljoen, uitgedrukt als gewogen gemiddelde.
• Blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn geweest bij inbreuken op de beginselen van het Global Compact van de VN of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
• Blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van controversiële wapens.

Beleid voor good governance

In de methode van de Benchmark Index zijn good governance-controles opgenomen. De index leverancier sluit bedrijven uit van de Benchmark Index op basis van hun ESG-controverse-score (een maatstaf voor de betrokkenheid van een emittent bij ESG-gerelateerde controverses), waarbij ook bedrijven worden uitgesloten die zijn geclassificeerd als zijnde in strijd met de United Nations Global Compact (UNGC) principles, zie 'Hoofdstuk C - Ecologische of sociale kenmerken van het Fonds'. Ook bedrijven die door de index leverancier niet kunnen worden beoordeeld voor een ESG-controversescore omdat er geen data beschikbaar zijn, worden uitgesloten van de Benchmark Index.

E. Aandeel beleggingen

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de bestanddelen die zijn opgenomen in de Benchmark Index.

Naar verwachting zal ten minste 80% van het vermogen van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmark Index. Bij elke herbalans van de index (of zodra dit na de herbalans redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) wordt de portefeuille van het Fonds dan ook herbalanst in lijn met de Benchmark Index, zodat ten minste 80% van het vermogen van het Fonds voldoet aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmark Index (dit omvat 20% van het vermogen van het Fonds die gekwalificeerd zijn als duurzame belegging) (zoals bepaald bij die herbalans).

Indien een belegging niet meer aan de ESG-vereisten van de Benchmark Index voldoet, kan het Fonds deze aanhouden totdat het betreffende effect geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren.

Op of rond het moment van herbalans van de index wordt telkens beoordeeld welke beleggingen van het Fonds als duurzame beleggingen kwalificeren, waarna de portefeuille van het Fonds wordt geherbalanst in lijn met de Benchmark Index. Als een belegging in de periode tussen twee herbalansen van de index niet langer als duurzaam kwalificeert, kan het percentage duurzame beleggingen van het Fonds dalen tot onder de minimumgrens.

Maximaal 20% van het totale vermogen van het Fonds mag belegd zijn in andersoortige beleggingen.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer in verband met de ecologische of sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot. Wanneer het Fonds derivaten gebruikt om ecologische of sociale kenmerken te promoten, zijn alle ESG-ratings of -analyses waarnaar hierboven wordt verwezen, van toepassing op de onderliggende belegging.

Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die afgestemd is op de EU-Taxonomie.

Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe te beleggen in activiteiten gerelateerd aan fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de EU-Taxonomie.

Dit Fonds verbindt zich er momenteel niet toe meer dan 0% van het vermogen te beleggen in overgangs- en ondersteunende activiteiten zoals bedoeld in de Taxonomieverordening.

Minimaal 20% van het vermogen van het Fonds zal worden belegd in duurzame beleggingen. Deze duurzame beleggingen zullen een combinatie zijn van duurzame beleggingen met ofwel een ecologische doelstelling die niet noodzakelijkerwijs aansluit bij de EU-taxonomie ofwel een sociale doelstelling ofwel een combinatie van beide. De combinatie van duurzame beleggingen met een ecologische of sociale doelstelling kan in de loop van de tijd variëren, afhankelijk van de activiteiten van de emittenten uit de Benchmark Index. Op of rond het moment van herbalans van de index wordt telkens beoordeeld welke beleggingen van het Fonds als duurzaam kwalificeren, waarna de portefeuille van het Fonds wordt herbalanst in lijn met de Benchmark Index.

Andersoortige beleggingen kunnen cash, geldmarktfondsen en derivaten zijn. Dergelijke beleggingen mogen alleen worden gebruikt met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, met uitzondering van derivaten die worden gebruikt voor de valuta-afdekking van aandelenklassen met valuta-afdekking.

Alle ESG-ratings of -analyses die de indexleverancier toepast, zijn alleen van toepassing op de derivaten die betrekking hebben op individuele emittenten waarvan het Fonds gebruikmaakt. Voor derivaten op basis van financiële indexen, rentetarieven of valuta-instrumenten worden geen ecologische of sociale drempelwaarden gehanteerd.

F. Monitoren van de duurzame of sociale kenmerken

Doorlopende controle van de productintegriteit

BlackRock controleert of het Fonds zich houdt aan de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds wil promoten. De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Benchmark Index te repliceren. De ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds zijn geïntegreerd in de methode van de Benchmark Index en in het kader van de monitoring van het Fonds wordt bij elke herbalans nagegaan of er afwijkingen zijn in het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van het Fonds.

BlackRock controleert data op Fonds- en indexniveau om bij elke herbalans na te gaan of het Fonds aan deze kenmerken voldoet.

BlackRock berekent ook de tracking error van het Fonds doorlopend en rapporteert dit aan beleggers in de jaar- en halfjaarverslagen en -rekeningen. In het prospectus van het Fonds is ook informatie over de verwachte tracking error opgenomen.

G. Methoden

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark Index te repliceren, die afhankelijk van de gebruikte methode bepaalde ESG-criteria hanteert bij de selectie van de beleggingen (hierboven omschreven in Hoofdstuk C en meer in detail in hoofdstuk L).

Methoden

Daarnaast worden de volgende methoden gebruikt om te meten in welke mate wordt voldaan aan de sociale of ecologische kenmerken die door het Fonds worden gepromoot:

De Benchmark Index maakt gebruikt van de ESG-controversedata van MSCI. Ga voor meer informatie naar https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

De Benchmark Index maakt gebruikt van de ESG-ratingmethode van MSCI. Ga voor meer informatie naar https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings

De Benchmark Index maakt gebruik van screens van MSCI voor bedrijfsbetrokkenheid en UNGC-screening. Ga voor meer informatie naar https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/babff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9

De Benchmark Index maakt gebruik van MSCI ESG-data om de koolstofintensiteit en potentiële koolstofuitstoot te verlagen ten opzichte van de Moederindex. Ga voor meer informatie naar https://www.msci.com/index-carbon-footprint-metrics

De Benchmark Index maakt gebruik van aanvullende screens. Raadpleeg voor meer informatie de index methodiek.

Methode voor Duurzame Beleggingen

Duurzame beleggingen worden geïdentificeerd op basis van een vierdelige beoordeling:
(i) Bijdrage van de economische activiteiten aan ecologische en/of sociale doelstellingen;
(ii) Geen ernstige afbreuk doen;
(iii) Voldoet aan minimumwaarborgen; en
(iv) Goed bestuur (indien van toepassing)

Een belegging moet aan alle vier de onderdelen van deze test voldoen om als een Duurzame Belegging te worden aangemerkt. Duurzame Beleggingen zijn onderworpen aan een degelijk toezichtsproces om ervoor te zorgen dat aan de toepasselijke regelgeving wordt voldaan.

(i) Bijdrage van de economische activiteiten aan ecologische en/of sociale doelstellingen

Ecologische en sociale doelstellingen
BlackRock identificeert Duurzame Beleggingen die bijdragen aan de verwezenlijking van verschillende ecologische en/of sociale doelstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, alternatieve en hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, preventie of beperking van verontreiniging, hergebruik en recycling, gezondheid, voeding, sanitaire voorzieningen en onderwijs en de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en andere duurzaamheidsgerelateerde kaders (gezamenlijk "Milieu- en sociale doelstellingen").

Beoordeling van een economische activiteit
Een belegging wordt als een Duurzame Belegging aangemerkt (mits voldaan wordt aan de andere drie onderdelen):

Bedrijfsactiviteiten
• Er is systematisch vastgesteld, met behulp van data van externe leveranciers, dat minimaal 20% van de inkomsten kunnen worden toegeschreven aan producten en/of diensten die bijdragen aan ecologische en/of sociale doelstellingen.

Bedrijfspraktijken
• De emittent een decarbonisatiedoelstelling heeft bepaald in overeenstemming met de Science Based Targets-initiatieven (SBTi) die bevestigd is aan de hand van data van externe leveranciers. De SBTi's hebben tot doel een duidelijk omschreven traject te bieden voor bedrijven en financiële instellingen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) te verminderen om in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te helpen voorkomen.

Vastrentende effecten
• Als een fonds belegt in obligaties waarvan de opbrengsten worden aangewend voor een specifiek doel, is een dergelijke obligaties een Duurzame Belegging als het gebruik van de opbrengsten substantieel bijdraagt aan een ecologische en/of sociale doelstelling zoals bepaald aan de hand van een fundamentele beoordeling.

De Duurzame Beleggingen van een fonds kunnen een of meer van de bovenstaande ecologische en/of sociale doelstellingen hebben, afhankelijk van de beleggingsstrategie van het fonds. Wanneer wordt bepaald welke onderliggende beleggingen als Duurzame Belegging worden aangemerkt, kan BlackRock rekening houden met de door de index leverancier uitgevoerde beoordeling van duurzame beleggingen, of andere uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in de indexmethode van de benchmark van het fonds.

(ii) Geen aanzienlijke schade doen aan ("DNSH")

Bij elke herbalans van de index worden de ecologische of sociale indicatoren van alle beleggingen die als duurzaam kwalificeren, beoordeeld ten opzichte van bepaalde minimumwaarden. In het kader van de beoordeling worden bedrijven beoordeeld op hun betrokkenheid bij activiteiten die geacht worden zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen te hebben. Wanneer een bedrijf is geïdentificeerd als betrokken partij bij activiteiten met zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen, komt het niet in aanmerking als duurzame belegging.

Wanneer het fonds belegt in obligaties waarvan de opbrengsten worden aangewend voor een specifiek doel, zoals groene obligaties, wordt de beoordeling uitgevoerd op uitgifteniveau en zal deze zijn gebaseerd op het gebruik van de opbrengst van de obligaties, die formeel en uitsluitend moet worden aangewend om het klimaat of andere ecologische of sociale duurzaamheidsdoeleinden te bevorderen. Bovendien zijn in het selectieproces van groene obligaties bepaalde minimumwaarborgen en uitsluitingscriteria opgenomen om blootstelling aan obligaties die verband houden met activiteiten die geacht worden zeer negatieve ecologische en maatschappelijke gevolgen te hebben, te voorkomen.

De verplichte indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (zoals uiteengezet in de technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards, RTS) van de SFDR) worden bij elke herbalans van de index in aanmerking genomen in de beoordeling van de beleggingen van het Fonds die als duurzaam kwalificeren.

Op basis van deze beoordeling worden de volgende beleggingen niet aangemerkt als Duurzame Belegging: (1) bedrijven die geacht worden minstens 1% van hun omzet te genereren uit activiteiten die verband houden met thermische steenkool, die zeer koolstofintensief zijn en sterk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen (rekening houdend met indicatoren met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen) (2) bedrijven die geacht worden betrokken te zijn bij ernstige ESG-gerelateerde controverses (op grond van indicatoren voor de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, water, afval en sociale en werknemersaangelegenheden), en (3) bedrijven die geacht worden een achterstand te hebben op hun sectorgenoten op basis van hun hoge blootstelling aan significante ESG-risico's en hun onvermogen om deze te beheren (op grond van indicatoren voor de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, water, afval, niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen en genderdiversiteit in de raad van bestuur).

Bedrijven die zijn geclassificeerd als schender of mogelijke schender van algemeen aanvaarde internationale normen en standaarden, zoals vastgelegd in de United Nations Global Compact (UNGC) principles, de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de onderliggende verdragen daarvan, worden niet aangemerkt als Duurzame Belegging. Bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met controversiële wapens (op grond van indicatoren voor betrokkenheid bij controversiële wapens) worden niet aangemerkt als Duurzame Belegging.

(iii) Voldoen aan minimumwaarborgen

Emittenten die zijn geclassificeerd als schender of mogelijke schender van algemeen aanvaarde internationale normen en standaarden, zoals vastgelegd in de United Nations Global Compact (UNGC) principles, de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de onderliggende verdragen daarvan, worden niet aangemerkt als Duurzame Belegging.

Goed bestuur

In de methode van de Benchmark Index zijn good governance-controles opgenomen. Bij elke herbalans van de index sluit de index leverancier ondernemingen uit de Benchmark Index uit op basis van een ESG-controverse-score (die de betrokkenheid van de emittent bij ESG-gerelateerde controverses meet) en sluit hij ondernemingen uit waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk plegen op de United Nations Global Compact (UNGC) principles.

H. Databronnen en -verwerking

Databronnen

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, data, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. Aladdin is het besturingssysteem waarmee de data, de mensen en de technologie die nodig zijn om portefeuilles realtime te beheren, met elkaar in verbinding worden gebracht, en tevens de engine achter de ESG-analyse- en rapportagemogelijkheden van BlackRock. De Portefeuillebeheerders van BlackRock gebruiken Aladdin om beleggingsbeslissingen te nemen, portefeuilles te monitoren en toegang te krijgen tot indexdata die het beleggingsproces ondersteunen om de ESG-kenmerken van het Fonds te verwezenlijken.

ESG-datareeksen zijn afkomstig van externe data-aanbieders en index leveranciers, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. Deze datasets kunnen de belangrijkste ESG-scores, data over koolstofuitstoot, metrieken voor bedrijfsbetrokkenheid of controverses bevatten en zijn opgenomen in Aladdin-tools die beschikbaar zijn voor Portefeuillebeheerders en worden gebruikt in de beleggingsstrategieën van BlackRock. Dergelijke tools ondersteunen het volledige beleggingsproces, van onderzoek tot portefeuillesamenstelling, portefeuillemodellering en rapportage.

Genomen maatregelen om de kwaliteit van de data te waarborgen

BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van leveranciers te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methode en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie (en de ecologische en sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling) van het product. Ons proces omvat zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om de geschiktheid van dataproducten te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

We beoordelen ESG-leveranciers en -data op vijf kernpunten, die hieronder worden beschreven:
1. Data verzameling: dit omvat onder andere het beoordelen van de onderliggende databronnen van de data-aanbieders, de technologie die wordt gebruikt om data vast te leggen, het proces om onjuiste informatie te identificeren en eventueel gebruik van machine learning of benaderingen waarbij de data door mensen worden verzameld. We nemen ook geplande verbeteringen in overweging.
2. Data dekking: Onze beoordeling richt zich onder andere op de mate waarin een data pakket dekking biedt voor ons belegbare universum van emittenten en asset classes. Dit houdt onder meer in dat we rekening houden met de manier waarop wordt omgegaan met moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen, evenals het gebruik van geschatte of gerapporteerde data.
3. Methode: onze beoordeling richt zich onder andere op de gebruikte methoden van externe leveranciers, waaronder hun benadering van het verzamelen en berekenen van data, hoe ze deze afstemmen op sectorstandaarden of toepasselijke regelgeving of kaders, materialiteitsdrempels en hun benadering van data lacunes.
4. Data verificatie: onze beoordeling richt zich onder andere op de manier waarop externe leveranciers de verzamelde data verifiëren en hun processen van kwaliteitsborging, waaronder hun engagement bij emittenten.
5. Activiteiten: we beoordelen verschillende aspecten van de activiteiten van data-aanbieders, waaronder hun beleid en procedures (waaronder het in overweging nemen van belangenconflicten), de omvang en ervaring van hun dataonderzoeksteams, hun trainingsprogramma's en hun gebruik van externe dienstverleners.

Daarnaast neemt BlackRock actief deel aan eventuele relevante overlegstructuren met leveranciers over voorgestelde wijzigingen in de methode die betrekking hebben op datasets van externe leveranciers of indexmethoden, en geeft het uitgebreide feedback en aanbevelingen aan de technische teams van data-aanbieders. BlackRock onderhoudt vaak een permanente dialoog met leveranciers van ESG-data, waaronder leveranciers van indexen, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector.

De wijze waarop de data worden verwerkt

De interne processen van BlackRock zijn gericht op het leveren van gestandaardiseerde consistente data van hoge kwaliteit voor gebruik door beleggingsprofessionals en voor transparantie- en rapportagedoeleinden. De data, inclusief ESG-data, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de data die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn. De geïntegreerde technologie van BlackRock stelt ons in staat om data over emittenten en beleggingen te verzamelen op basis van diverse ecologische, sociale en governancemetrieken en diverse data-aanbieders, en deze ter beschikking te stellen van beleggingsteams en andere ondersteunende en controlefuncties, zoals risicobeheer.

Gebruik van geschatte data

BlackRock streeft ernaar zoveel mogelijk gerapporteerde data van bedrijven via externe data-aanbieders te verkrijgen. De sectorstandaarden voor informatieverschaffing zijn echter nog in ontwikkeling, met name met betrekking tot voorspellende indicatoren. Daarom vertrouwen we in bepaalde gevallen op schattingen of indirecte metingen van data-aanbieders om ons brede belegbare universum van emittenten te dekken. Gezien de huidige uitdagingen op datagebied baseert BlackRock zich op een aanzienlijke hoeveelheid geschatte data over het belegbare universum, waarbij het aandeel van de geschatte data per dataset kan variëren. We streven ernaar dat het gebruik van schattingen voldoet aan de richtlijnen en dat we over de nodige documentatie beschikken en transparant kunnen zijn over de door data-aanbieders gehanteerde methoden. BlackRock erkent dat de datakwaliteit en -dekking moeten worden verbeterd en blijft werken aan de ontwikkeling van de datasets waar onze beleggingsprofessionals en andere teams gebruik van maken. Indien vereist krachtens de lokale regelgeving van een land, worden expliciete data dekkingsniveaus voor de fondsen vermeld. BlackRock streeft ernaar om inzicht te hebben in het gebruik van geschatte data in indexmethoden en zich ervan te vergewissen dat ze een degelijke aanpak hanteren die in overeenstemming is met de toepasselijke reglementaire vereisten en indexmethoden.

I. Methodologische en databeperkingen

Methodologische beperkingen

Duurzaam beleggen is iets dat voortdurend in ontwikkeling is, zowel wat betreft de inzichten binnen de sector als het regelgevende kader op regionaal en mondiaal niveau. BlackRock blijft de ontwikkelingen in de doorlopende implementatie door de EU van haar kader voor duurzaam beleggen en haar beleggingsmethoden controleren, om te zorgen voor afstemming naarmate de regelgeving verandert. Als gevolg hiervan kan BlackRock op elk moment deze informatie en de gebruikte methoden en databronnen bijwerken naarmate de marktpraktijken veranderen of er nieuwe vereisten voortvloeiend uit de regelgeving beschikbaar worden.

De screening van een Benchmark Index op zijn ESG-criteria wordt door index leveranciers over het algemeen alleen uitgevoerd op het moment van herbalans van de index. Bedrijven die voorheen voldeden aan de screeningcriteria van een Benchmark Index en daarom zijn opgenomen in de Benchmark Index en het Fonds, kunnen onverwachts of plotseling worden getroffen door een ernstige controverse die een negatieve invloed heeft op hun koers en dus op de prestaties van het Fonds. Als deze bedrijven bestaande bestanddelen van de Benchmark Index zijn, blijven ze in de Benchmark Index en dus ook in de portefeuille van het Fonds tot de volgende geplande herbalans (of periodieke herziening), wanneer het betreffende bedrijf geen deel meer uitmaakt van de Benchmark Index en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Vermogensbeheerder) om de positie te liquideren. Een Fonds dat een dergelijke Benchmark Index volgt, voldoet tussen twee indexherbalansen (of periodieke indexherzieningen) in mogelijk niet meer aan de ESG-criteria totdat de Benchmark Index opnieuw is herbalanst volgens zijn indexcriteria. Op dat moment wordt ook het Fonds herbalanst in overeenstemming met zijn Benchmark Index. Evenzo kunnen indexmethoden die zich verbinden tot een minimumpercentage aan Duurzame Beleggingen ook tussen twee herbalansen in onder dat niveau dalen, waarna ze weer in overeenstemming worden gebracht op het moment van herbalans (of op een later tijdstip zodra dat praktisch haalbaar is).

Beperkingen met betrekking tot de databronnen worden hieronder vermeld.

Databeperkingen

ESG-datareeksen veranderen en verbeteren voortdurend naarmate de openbaarmakingsnormen, regelgevingskaders en industriepraktijken evolueren. BlackRock blijft samenwerken met uiteenlopende marktdeelnemers om de datakwaliteit te verbeteren.

Hoewel elke ESG-metriek zijn eigen beperkingen kan hebben, hebben databeperkingen in grote lijnen betrekking op:
• Een beperkte beschikbaarheid van bepaalde ESG-metrieken vanwege verschillen in standaarden voor rapportage en informatieverschaffing die gevolgen hebben voor emittenten, regio's of sectoren.
• Nieuwe wettelijke rapportagestandaarden voor bedrijven met betrekking tot duurzaamheid die leiden tot verschillen in de mate waarin bedrijven in staat zijn hun rapportage in lijn te brengen met reglementaire criteria, waardoor sommige metrieken een laag dekkingsniveau kunnen hebben.
• Inconsistentie in het gebruik en het aandeel van gerapporteerde versus geschatte ESG-data bij verschillende data-aanbieders, gemeten over verschillende tijdsperioden, wat ten koste gaat van de vergelijkbaarheid.
• Geschatte data kunnen per definitie afwijken van de werkelijke cijfers als gevolg van de aannames of hypothesen van data-aanbieders.
• Verschillen in standpunten of beoordelingen van emittenten als gevolg van verschillende methoden van leveranciers of het gebruik van subjectieve criteria. • De meeste ESG-rapportages en -informatieverschaffing van bedrijven vinden één keer per jaar plaats en het kost veel tijd om deze data te produceren, wat betekent dat ze met vertraging worden geproduceerd vergeleken met financiële data. Er kan ook sprake zijn van een inconsistente verversingsfrequentie van de data bij verschillende data-aanbieders die dergelijke data in hun datasets opnemen.
• De dekking en toepasbaarheid van data over asset classes en indicatoren kunnen variëren.
• Data die betrekking hebben op de toekomst, zoals klimaatgerelateerde doelstellingen, kunnen aanzienlijk verschillen van historische en actuele metrieken.

Zie het jaarverslag van het Fonds voor meer informatie over de berekeningswijze van metrieken die worden weergegeven met duurzaamheidsindicatoren.

Duurzame Beleggingen en ecologische en sociale criteria

Duurzaam beleggen en het begrip van duurzaamheid evolueert mee met de dataomgeving. Deelnemers uit de sector, waaronder index leveranciers, staan voor de uitdaging om één enkele metriek of een reeks gestandaardiseerde metrieken te vinden die een volledig beeld geven van een bedrijf of een belegging. BlackRock heeft daarom een kader opgesteld om duurzame beleggingen te identificeren, rekening houdend met de reglementaire vereisten en de methoden van index leveranciers.

BlackRock maakt gebruik van methoden en data van externe index leveranciers om te beoordelen of beleggingen aanzienlijke schade doen en of bedrijven praktijken op het gebied van good governance hanteren. In sommige omstandigheden zijn de data niet beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. Ondanks redelijke inspanningen is het mogelijk dat informatie niet altijd beschikbaar is, in welk geval de index leverancier een beoordeling maakt op basis van zijn kennis van de belegging of de sector. In bepaalde gevallen kunnen de data betrekking hebben op acties die de emittent mogelijk pas achteraf heeft ondernomen, en geven ze niet alle mogelijke gevallen van aanzienlijke schade weer.

BlackRock voert grondig due-diligence-onderzoek uit naar duurzame-beleggingsmethoden van index leveranciers om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met BlackRock's opvattingen over Duurzame Beleggingen.

J. Due Diligence

De Vermogensbeheerder verricht due diligence-onderzoek naar de index leveranciers en overlegt voortdurend met hen over de indexmethoden, met inbegrip van hun beoordeling van de door de SFDR vastgestelde criteria inzake goed bestuur, waaronder gezonde managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van de belastingwetgeving op het niveau van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

K. Engagementbeleid

Het Fonds

Het Fonds maakt geen gebruik van engagement om zijn bindende verplichtingen op het gebied van ecologische of sociale kenmerken of duurzame beleggingsdoelstellingen na te komen. De Vermogensbeheerder heeft geen directe engagementactiviteiten met de bedrijven/emittenten uit de index, maar onderhoudt wel een rechtstreekse dialoog met index- en data-aanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen.

Algemeen

Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock.

In welk geval engagement door een bepaald team van portefeuillebeheerders specifiek wordt geïdentificeerd als een van de middelen waarmee ze streven naar betrokkenheid bij ecologische, sociale en governance-kwesties binnen de context van de SFDR, de methoden waarmee de doeltreffendheid van een dergelijk engagementbeleid en de manieren waarop een dergelijk engagementbeleid kan worden aangepast als dit niet het gewenste effect bereikt (meestal uitgedrukt als een vermindering van de gespecificeerde belangrijkste negatieve indicatoren), worden beschreven in het prospectus en de webpagina's van dit fonds.

Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste negatieve indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

Wanneer een relevant team van portefeuillebeheerders zich zorgen maakt over de manier waarop een bedrijf de geïdentificeerde ESG-kenmerken en/of belangrijkste negatieve indicatoren benadert, kunnen ze ervoor kiezen om hun verwachtingen kenbaar te maken aan de raad van bestuur of het management van het bedrijf en kunnen ze door te stemmen op algemene vergaderingen aangeven dat bepaalde problemen niet zijn opgelost, in het algemeen door tegen de herverkiezing van bestuurders te stemmen die volgens hen verantwoordelijk zijn voor verbeteringen in de geïdentificeerde ESG-kenmerken of belangrijkste negatieve indicatoren.

Los van de activiteiten van de afzonderlijke teams van portefeuillebeheerders heeft BlackRock, op het hoogste niveau en als onderdeel van zijn fiduciaire benadering, bepaald dat het op lange termijn in het belang van zijn klanten is om als een geïnformeerde, betrokken aandeelhouder goed bestuur te promoten. Bij BlackRock is dit de verantwoordelijkheid van het BlackRock Investment Stewardship-team. Hoofdzakelijk dankzij het werk van het BIS-team voldoet BlackRock aan de vereisten van de Shareholder Rights Directive II ("SRD II") met betrekking tot engagement met beursgenoteerde bedrijven en andere partijen in het beleggingsecosysteem. Een exemplaar van het SRD II-engagementbeleid van BlackRock is te vinden op https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

BlackRock's benadering van beleggingsrentmeesterschap is uiteengezet in de BIS Global Principles en de stemrichtlijnen op marktniveau. De BIS Global Principles beschrijven onze stewardshipfilosofie en onze opvattingen over corporate governance en duurzame bedrijfspraktijken die waardecreatie op lange termijn door ondernemingen ondersteunen. Wij erkennen dat geaccepteerde normen en standaarden van corporate governance per markt verschillen; wij geloven echter dat er bepaalde fundamentele elementen van governance zijn die wereldwijd intrinsiek zijn voor het vermogen van een onderneming om langetermijnwaarde te creëren. Onze marktspecifieke stemrichtlijnen geven in detail aan hoe BIS de Global Principles toepast – met inachtneming van de normen en standaarden van de lokale markt – en hoe we stembeslissingen nemen met betrekking tot specifieke onderwerpen op aandeelhoudersvergaderingen. BlackRock's algemene benadering van investment stewardship en betrokkenheid is te vinden op: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive en https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Bij het uitvoeren van zijn engagementactiviteiten kan het BIS-team zich richten op bepaalde ESG-thema's, die worden beschreven in de stemprioriteiten van BlackRock: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

I. Aangewezen referentie benchmark

Het Fonds streeft ernaar de volgende ecologische en sociale kenmerken die het promoot te verkrijgen door de prestaties te repliceren van de MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index, de Benchmark Index, waarin de ESG-selectiecriteria van de indexleverancier zijn geïntegreerd.

Bij elke herbalans van de index past de index leverancier de ESG-selectiecriteria toe op de Moederindex om emittenten uit te sluiten die niet aan dergelijke ESG-selectiecriteria voldoen.

Bij elke herbalans van de index (of zodra dit na de herbalans redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) wordt de portefeuille van het Fonds ook herbalanst in lijn met de Benchmark Index.

De Benchmark Index sluit emittenten die niet voldoen aan de ESG-selectiecriteria uit van de Moederindex, een brede marktindex. De uitgesloten ESG-selectiecriteria worden hierboven beschreven.

De methode waarmee de Benchmark Index van het Fonds wordt samengesteld, is te vinden door de volgende link te kopiëren en in de adresbalk van uw internetbrowser te plakken: https://www.msci.com/index/methodology/latest/MSCIWSecESGRedCarbSel2035Cap.

De methode waarmee de Benchmark index van het Fonds wordt samengesteld, is ook te vinden op de website van de indexleverancier: https://www.msci.com/index-methodology.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 19/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 19/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Rendement uit securities lending (%) 0,01 0,01 0,02 0,01
Gem. uitgeleend (% van AUM) 11,75 7,28 10,26 6,05
Max. uitgeleend (% van AUM) 30,62 24,93 16,43 13,41
Onderpand (% van lening) 110,68 112,12 110,88 110,82
De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per 19/jun/2024
Productcode Naam Beleggingscategorie Weging (%) ISIN SEDOL Beurs Locatie
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.

De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.

Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam WCDS USD 21/okt/2019 BJ5JP21 WCDS NA WCDS.AS
Xetra 36BB EUR 22/okt/2019 BJV37D2 36BB GY WCDS.DE
SIX Swiss Exchange WCDS USD 11/feb/2020 BKDVPS2 - -

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.730 USD
-42,7%
2.600 USD
-23,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.670 USD
-33,3%
9.060 USD
-2,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.260 USD
12,6%
16.000 USD
9,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
18.090 USD
80,9%
24.360 USD
19,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten