BELEGGEN & PORTEFEUILLE

Herculestaak voor adviseurs: consumenten denken ‘het’ wel te weten

BlackRock |01/sep/2017

Er zijn maar weinig landen waar consumenten financieel zo zeker zijn van hun zaak als in Nederland. Niet alleen zijn Nederlandse consumenten positief over hun oude dag (té positief, is zelfs te verdedigen) – ze zijn er ook nog eens van overtuigd dat ze financieel de juiste keuzes hebben gemaakt. Dat maakt de taak van adviseurs lastig. Vooral op het gebied van educatie en proactief informeren valt er voor adviseurs nog veel te winnen.

Nederlanders lopen achter in
gebruik adviseurs

Om te beginnen gebruikt 18% van de Nederlanders financieel advies, iets minder dan het Europese gemiddelde van 20%. De onafhankelijk financieel adviseur is hierbij favoriet (38%), gevolgd door de adviseur bij een bank (23%) en een verzekeringskantoor of verzekeraar (12%). Met de adviseur worden vooral de persoonlijke financiën op de lange termijn doorgesproken (36%).

Nederlanders minder vaak tevreden
over adviseur

51% van de consumenten is tevreden over zijn of haar financieel adviseur. Dat is minder dan in de ons omringende landen. Ook onder de groep die het vaakst een financieel adviseur in de arm nemen (28% onder mensen met een hoog besteedbaar inkomen) is slechts 55% tevreden over de adviseur.

Vertrouwen bouwen belangrijke klus voor de branche

Adviseurs doen er dan ook goed aan om te werken aan het vertrouwen dat hen door consument wordt gegund. Want hoewel je zou verwachten dat consumenten bij de adviseur aankloppen voor advies, zal iedere adviseur het beeld herkennen van de consument die met afgedrukte webpagina’s in de tas het kantoor binnenloopt. 36% verricht zelf eerst uitvoerig online onderzoek. Mannen (45%) doen dat iets vaker dan vrouwen (27%), een verschil tussen jong en oud is er nauwelijks. 21% van de consumenten vertrouwt online verkregen advies zelfs meer dan dat van adviseurs zelf. En hoewel dat voor jongeren meer geldt dan voor ouderen, is ook 13% van de 65-plussers die mening toegedaan. Voor de sector ligt daar dus een uitdaging.

60% van de consumenten die een financieel adviseur in de arm heeft genomen, heeft er vertrouwen in dat ze de juiste financiële beslissingen voor de oude dag hebben genomen. Dat is minder dan onder mensen die zichzelf op de hoogte houden via blogs en social media (63%). Het is ook aanzienlijk minder dan onder gebruikers van online brokers (81%), onafhankelijke ratingbedrijven (74%) en mensen die de sites van asset managers afstruinen (71%).

Kritiek en complimenten

Van de Nederlanders die een adviseur in de arm genomen hebben, is 55% het meest positief over de mate waarin de adviseur hun langetermijndoelen kent. Ruim de helft (52%) is positief over de kwaliteit van het advies en 51% is tevreden over het feit dat in het advies risico’s worden toegespitst op de individuele situatie. De belangrijkste kritiek gaat over de uitleg hoe politiek of economische bewegingen van invloed zijn op de eigen beleggingen. Ook hoge kosten en slechte bereikbaarheid zijn een belangrijke ergernis.

Branche moet door de roze bril van de consument heen breken

Nederlanders nemen dus niet vaak een adviseur in de arm. En als ze dat wel doen, zijn ze niet altijd positief over de ervaring. Dat is zonde, want er is wel degelijk behoefte aan advies – consumenten zijn echter te optimistisch om dat weten. Nederlanders sparen zich namelijk ondanks de lage rentes suf en zijn nauwelijks te bewegen tot beleggen. Weinig mensen hebben een aanvullende pensioenregeling, en grote aantallen hebben geen idee of hun pensioeninkomen straks mee- of tegenvalt. Inzicht in keuzes, consequenties en kapitaal is dringend nodig. De branche krijgt een enorme kans op het gebied van educatie. Ze hoeft alleen maar door de roze bril heen te breken.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Het BlackRock Investor Pulse onderzoek werd in januari en februari 2017 in opdracht van BlackRock gehouden door onderzoeksbureau Kantar TNS onder een per land representatieve steekproef van 28.000 individuen van 24 tot 74 jaar in 18 landen, waarvan 1.000 Nederlanders. De resultaten van dit onderzoek worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het onderzoek is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe mensen denken over hun financiële toekomst door te vragen naar standpunten over sparen, beleggen en pensioen. De conclusies dienen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.