Skip to content
BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE

Drie misvattingen over beleggen in obligaties

BlackRock |26/mei/2017

Veel beleggers hebben moeite met het begrijpen van de werking van obligaties. Fundamentele misvattingen rond obligaties zijn zelfs wijdverbreid, blijkt uit recent onderzoek van BlackRock.


In april werden ruim 400 Amerikaanse beleggers, met een belegd vermogen van minimaal 50.000 dollar, ondervraagd over obligaties. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat 60% van deze groep beleggers zichzelf niet als ‘obligatiekenner’ zegt te beschouwen. Slechts 43% geeft aan te begrijpen hoe de koersen van obligaties tot stand komen en bijvoorbeeld reageren op renteveranderingen. Er bestaan de nodige misvattingen onder beleggers over obligaties, en over de rol die ze kunnen spelen in een beleggingsportefeuille, constateert Jeff Rosenberg, Chief Investment Strategist Fixed Income van BlackRock. Hij noemt de drie belangrijkste misvattingen.

Misvatting 1: Een stijgende rente heeft geen negatief effect op obligatiekoersen

Na jaren van gestaag dalende rentes is het idee van een stijgende rente voor veel beleggers weer even wennen. Veel van hen hebben geen flauw idee welke effecten een rentestijging op hun beleggingsportefeuille kan hebben. Slechts 31% van de respondenten snapt dat een stijgende rente zorgt voor dalende koersen van de obligaties die ze bezitten (want als je voor een nieuwe obligatie een hogere rente krijgt, daalt de koers van de obligatie die je al bezit, omdat je daar minder rente voor ontvangt). Ruim tweederde van de respondenten zit ernaast: 35% denkt dat hun obligaties in waarde stijgen als de rente stijgt; en de resterende 34% gaat ervan uit dat een rentestijging geen enkele invloed heeft op de waarde van hun obligaties.

Het wordt voor deze beleggers hoog tijd om ‘Investing in Bonds for Dummies’ er nog eens op na te slaan. Temeer omdat de kans op rentestijgingen (in reactie op een aantrekkende economie en oplopende inflatie) in de nabije toekomst levensgroot is, aldus Rosenberg. Het huidige niveau van historisch lage renteniveaus is niet eeuwig houdbaar. Beleggers moeten sowieso oppassen, want een stijgende rente heeft niet alleen invloed op obligatiekoersen maar ook op andere vermogenstitels, zoals aandelen en vastgoedbeleggingen.  

Misvatting 2: Beleggen in obligaties is risicoloos

Bijna een op de drie respondenten meldde het eens te zijn met de stelling ‘dat je geen geld kunt verliezen, als je alleen belegt in obligaties’. Onzin, obligatiekoersen dalen of stijgen immers, bijvoorbeeld als de rente stijgt of daalt.

Misvatting 3: Alleen beleggen in staatsobligaties van je eigen land is voldoende om een beleggingsportefeuille goed te diversificeren

Liefst 69% van de ondervraagde (Amerikaanse) beleggers wilde liever niet beleggen in staatsobligaties van andere landen dan van de VS. Dat is niet slim, naar mening van Rosenberg, omdat de verschillende obligatiemarkten wereldwijd steeds sterker met elkaar verknoopt raken.

De effecten daarvan zagen we bijvoorbeeld in 2013 toen de toenmalige Fed-president Ben Bernanke hintte op een aanstaande renteverhoging. Dat leidde eerst tot een scherpe daling van Amerikaanse obligaties (de roemruchte ‘taper tantrum’), waarna oligaties uit bijvoorbeeld opkomende markten ook een flinke tik kregen.

En vorig jaar, ten tijde van de Brexit, daalden de koersen van Duitse staatsobligaties eerst, en pas daarna die van Amerikaanse obligaties. Maar een obligatie uit het ene land daalt harder dan die uit een ander land. Voor een verstandige risicospreiding is het dan ook verstandig om obligatiebeleggingen te verdelen over meerdere landen.

 

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN