Sentiment

Sinds 2013 zijn Nederlanders positiever geworden over hun eigen financiële toekomst. We zijn optimistischer dan gemiddeld in Europa. Van alle landen om ons heen zijn Nederlanders het meest overtuigd van hun eigen financiële kunnen. Maar waarom sturen we dan zo weinig bij voor later?

Chart: How you feel about your financial future?

Optimistisch over de toekomst

55% van de Nederlanders ziet zijn financiële toekomst rooskleurig in.

Chart: Top risks to americans' financial futures

We blaken van het zelfvertrouwen over ons financiële kunnen

Slechts 13% heeft er geen of weinig vertrouwen in dat ze de juiste financiële beslissingen nemen voor hun financiële toekomst. Maar liefst 52% is ervan overtuigd dat dat wel zo is.


Vrouwen onzekerder dan mannen

16% van de vrouwen heeft er geen of weinig vertrouwen in dat ze de juiste beslissingen nemen voor de toekomst, tegenover 10% van de mannen.

60% van de mannen is ervan overtuigd dat ze de juiste financiële beslissingen hebben genomen voor de toekomst, tegenover 44% van de vrouwen.

Chart: Top risks to americans' financial futures

Chart: Top risks to americans' financial futures

Tweedeling in Europa ten aanzien van de risico’s van de lage rente

De houding ten aanzien van lage rentes is in Nederland vergelijkbaar met die van andere landen in Noord-Europa. Hoewel 52% van de Nederlanders problemen verwacht door de lage rente op lange termijn, is nog altijd 27% hier positief over en heeft 10% geen mening. Terwijl lage rentes een reële bedreiging zijn voor pensioen op de lange termijn. In Zuid-Europa is men vaak meer positief over de lage rente.


Lage rente leidt nauwelijks tot tijdig bijsturen voor later

Hoewel Nederlanders vol zelfvertrouwen zijn over hun eigen financiële vaardigheden – en 52% negatief is over de gevolgen van lage rentes op de lange termijn – sturen zij nauwelijks financieel bij ‘voor later’: 46% doet helemaal niets. 19% lost extra af op schuld of hypotheek, wat gezien de hogere rente op veel oudere hypotheken vaak meer oplevert dan sparen. 19% doet het simpelweg zuiniger aan. 13% spaart extra, ondanks die lage rente en 9% belegt extra. Slechts 3% stort extra in zijn pensioenpot.

Chart: Top risks to americans' financial futures

Chart: Top risks to americans' financial futures

Waar maken we ons wél zorgen over?

Op de lange termijn maken Nederlanders zich zorgen over het kunnen betalen van hun gezondheidszorg (52%), de kosten van het levensonderhoud als ze oud zijn (41%), en de economie in het algemeen (30%).


Langer leven geen probleem, straks geen geld hebben wel

Hoewel slechts 9% van de Nederlanders zich zorgen maakt over langer leven, is 26% bezorgd over inflatie op de lange termijn en 25% over het kans dat het eind van het geld eerder in zicht is dan het einde van het leven. Des te opmerkelijker dat Nederlanders de noodzaak zo weinig inzien om extra rendement te genereren met beleggen of bij te storten in de pensioenpot.


Chart: Top risks to americans' financial futures

Duurzaamheid van belang – maar niet bij beleggen

Zo’n driekwart van de Nederlanders maakt dagelijks bewust verantwoorde keuzes. Bijvoorbeeld in de supermarkt (81%), voor het spaargeld (75%), of kleding (70%). Daar staat tegenover dat 73% niet wakker ligt van duurzaamheid in hun beleggingen. Een opmerkelijke uitkomst gezien de omvang van de Nederlandse pensioenbeleggingen en de focus in de pensioenwereld op duurzaamheid.


Back to top

01

 

Optimistisch

 

Nederlanders zijn zelfverzekerd over hun financiële beslisvaardigheid en optimistisch over hun toekomst

02

 

Bijsturen

 

...ze sturen niet financieel bij nu spaarrentes laag zijn en ze langer leven.

03

 

Duurzaam

 

Driekwart van de Nederlanders maakt duurzame afwegingen, maar nauwelijks bij beleggen.