Back to top

Investor Pulse

Welkom bij de 5e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers wereldwijd . In totaal is aan 28.000 mensen uit 18 landen gevraagd naar hoe zij denken over hun financiële toekomst. Een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders gaf antwoord op vragen over sparen, beleggen en pensioen.

18
landen

28.000
totaal aantal deelnemers

1.000
deelnemers in Nederland

Sentiment

Sinds 2013 zijn Nederlanders positiever geworden over hun eigen financiële toekomst. We zijn optimistischer dan gemiddeld in Europa. Van alle landen om ons heen zijn Nederlanders bovendien het meest overtuigd van hun eigen financiële kunnen. Maar waarom sturen we dan zo weinig bij voor later?
Lees meer Lees meer

Sparen en beleggen

Zo’n 77% van de ondervraagde Nederlanders heeft spaargeld, terwijl maar 14% aandelen bezit. Een zeer groot deel (74%) weigert met zijn geld te gaan beleggen. De afgelopen paar jaar is er nauwelijks iets veranderd in de verhouding tussen spaargeld en beleggingen van de Nederlanders.
Lees meer Lees meer

Pensioen

52% van de Nederlanders bouwt geen aanvullend pensioen op (bovenop de AOW). Flink meer dan in 2015 (43%). Vooral jongeren bouwen minder op. Het vertrouwen in het bereiken van het gewenst inkomen na pensionering is laag.
Lees meer Lees meer

Technologie en advies

Online bankieren is populair bij Nederlanders. 87% van de ondervraagden maakt hier ten minste één keer per maand gebruik van. Robo-advies voor beleggen zegt de meeste Nederlanders nog niet veel. Zo’n 18% van de ondervraagden maakt gebruik van advies.
Lees meer Lees meer

Belangrijke informatie
Het BlackRock Investor Pulse onderzoek werd in januari en februari 2017 in opdracht van BlackRock gehouden door onderzoeksbureau Kantar TNS onder een per land representatieve steekproef van 28.000 individuen van 24 tot 74 jaar in 18 landen, waarvan 1.000 Nederlanders. De resultaten van dit onderzoek worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Het onderzoek is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe mensen denken over hun financiële toekomst door te vragen naar standpunten over sparen, beleggen en pensioen. De conclusies dienen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.

De hier geuite meningen zijn afkomstig van BlackRock, per juni 2017; ze kunnen op elk moment veranderen als gevolg van veranderde markt- of economische omstandigheden.
Dit document is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en is geen advies of aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten te kopen of te verkopen of een bepaalde strategie te volgen.

BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.