Portret van Larry Fink, CEO van BlackRock

Larry Fink’s brief aan CEOs

In 2020 werd de wereld niet alleen geconfronteerd met de coronapandemie, maar kwam ook de existentiële bedreiging die de klimaatverandering vormt voor ons bestaan, scherper aan het licht. Nu steeds meer bedrijven, beleggers en overheden zich richten op 'netto nul' uitstoot in 2050, komt de transformatie van de economie in een stroomversnelling.
Onze inzet voor 'netto nul'
De wereldwijde transitie naar een 'netto nul' economie komt in een stroomversnelling, met aanzienlijke implicaties voor beleggers. Lees hoe wij klanten helpen tijdens deze transformatie op koers te blijven.
Silhouet van twee mensen die vanuit een deuropening naar groene bomen kijken
 • 3 thema's die de markten in 2021 bepalen

  Waar moeten beleggers in het nieuwe jaar over nadenken? In de Global Outlook voor 2021 verkent BlackRock de 3 thema's die bepalend zijn voor de markten.
 • Op weg naar meer welvaart

  Ons doel is meer en meer mensen te helpen hun financiële toekomst goed te regelen. We zetten stappen om gelijkheid en financiële zekerheid voor mensen over de hele wereld te bevorderen. Lees waar we nu staan op deze weg naar meer welvaart.
 • Duurzaamheid door stewardship

  Wij zien het als onze taak om te verzekeren dat de ondernemingen waarin onze cliënten beleggen, goede bedrijfs- en bestuurspraktijken hanteren. Lees meer over de rol van duurzaamheid in ons stewardship-beleid in ons nieuwste rapport.
 • Klanten helpen om duurzaam te beleggen

  In januari hebben we de toezegging gedaan onze klanten te helpen hun duurzame beleggingsdoelen te realiseren.
 • Duurzame oplossingen

  Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei.

Duurzaam beleggen voor onze klanten

Monique Donders, hoofd van het Nederlandse kantoor van BlackRock, vertelt welke stappen BlackRock in Nederland zet om klanten te helpen in een betere, duurzamere toekomst te beleggen.

Over BlackRock in Nederland
BlackRock is al meer dan 22 jaar actief in Nederland als vermogensbeheerder voor Nederlandse klanten. Met één simpel doel: meer mensen helpen hun financiële toekomst goed te regelen.
Een auto die over een kronkelige weg door het bos rijdt, vanuit de lucht gezien
Zoek een fonds

Onze standpunten

Duurzame oplossingen
Duurzame oplossingen


Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei.

Diversity & Inclusion
De verantwoordelijkheid van BlackRock


Duurzaamheid op de lange termijn is in onze hele organisatie verankerd en speelt een essentiële rol in alles wat wij doen.

Investment Stewardship
Investment stewardship


We gaan met ondernemingen de dialoog aan zodat we ondernemingsbeleid kunnen bevorderen dat op één lijn ligt met duurzame waardecreatie op de lange termijn.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategiën te kopen of verkopen. De hier geuite meningen zijn van 26 januari 2021 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico.

Tot en met 31 december 2020, uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. Met ingang van 1 januari 2021, ingeval het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen overeenkomst sluiten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en verlenen in de Europese Economische Ruimte (EER), is de uitgever van dit materiaal (i) BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte.  BlackRock (Netherlands) B.V. is geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +31 (0)20 549 5200 en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

 

© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectieve eigenaren.