MARKT & ECONOMIE - FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Positie kiezen in de markt in 2017

Belangrijke data

Gebeurtenissen om in 2017 in het oog te houden

 

Gebeurtenissen om in 2017 in het oog te houden

Bron: BlackRock Investment Institute, november 2016
Opmerking: de genoemde vergaderingen van de Fed en ECB zijn de vergaderingen waarvoor een persconferentie is aangekondigd. De genoemde vergaderingen van de Bank van Japan worden gevolgd door de publicatie van de kwartaalprognose.

De financiële markten zijn in onze ogen op een cruciaal keerpunt beland, wat betreft groei, inflatie en beleid. De wereldwijde groei kan in 2017 voor positieve verrassingen zorgen. Onze research wijst voor de komende maanden op een stijgende lijn, ondersteund door bemoedigende cijfers uit de wereldwijde productiesector. Over de hele wereld neemt ook de inflatiedruk toe en vindt een verschuiving plaats van monetair naar begrotingsbeleid, wat gunstig is voor de wereldeconomie. Op dit keerpunt zien we drie kernthema’s voor 2017.

 

1. Reflatie

Over de hele wereld lijkt de strijd tegen deflatie eindelijk achter de rug. De verbeterende groei en de vooruitzichten op een soepeler begrotingsbeleid wakkeren de verwachting dat de inflatie zal stijgen aan. De VS lopen hierin voorop, met een krappere arbeidsmarkt die tot hogere uurlonen leidt, waardoor ook het prijspeil stijgt. Ook in China is de producentenprijsindex uit het dal van vijf jaar deflatie geklommen en in de eurozone is het algemene inflatiepeil het hoogste sinds twee jaar. Deze wereldwijde reflatietrend draagt bij tot een golf van veranderingen in de financiële markten.

Hoe past u uw portefeuille aan om u optimaal in te spelen op deze reflatiedynamiek?

Lees meer

 

2. Lagere verwachte rendementen

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de economie opnieuw zulke grote pieken zal vertonen als voorheen. Vergrijzing, een zwakke groei van de productiviteit en spaaroverschotten lijken de economie in veel landen te beroven van de grondstoffen die ze nodig hebben om een flinke sprong te kunnen maken. Hoewel onze economische verwachtingen relatief optimistisch zijn, lijkt het vermogen tot snelle groei van de wereldeconomie ernstig aangetast. Dit zal onherroepelijk een rem zetten op de potentiële beleggingsrendementen.

Welke markten zullen in 2017 het beste rendementspotentieel bieden?

Lees meer

 

3. Grotere verschillen

Het lijkt erop dat de traditionele verhoudingen tussen de beleggingscategorieën op de helling gaan. De negatieve relatie tussen aandelen en obligaties (een belangrijk mechanisme in evenwichtige portefeuilles) is al duidelijk verzwakt, wat het moeilijker maakt om zich te wapenen tegen sterke schommelingen op de aandelenmarkt. Voor beleggers die een conventionele gespreide portefeuille willen opbouwen, betekent dit dat ze misschien afscheid moeten nemen van enkele bekende axioma’s.

Daarnaast worden de verschillen in de markt duidelijk groter. In de wekelijkse beursresultaten zijn grotere extremen te zien, met een grotere kloof tussen de winnaars en de verliezers. Deze trend zou nog kunnen verscherpen doordat zowel in de VS als in andere markten een verschuiving plaatsvindt van monetair naar begrotingsbeleid.

Is uw portefeuille ook in dit veranderende klimaat, waarin de correlatie tussen beleggingen minder vast wordt, nog altijd goed gespreid? Welk effect hebben de grotere verschillen op uw rendement?

Lees meer

 

Download de Outlook 2017
(uitsluitend voor professionele beleggers, document in het Engels)