Beleggingscategorieën en strategieën

Liquiditeitenfondsen (ook wel "cash"- of geldmarktfondsen genoemd) beleggen doorgaans in kortlopende deposito’s en andere geldmarktproducten. Deze fondsen zijn erop gericht een hogere rente op te brengen dan een spaarrekening. Ze worden beschouwd als een belegging met een lager risico en een lager rendement dan obligaties of aandelen. Ze kunnen geschikt zijn voor beleggers met een grote risicoaversie, of als overbrugging tussen twee beleggingen voor de langere termijn.

Liquiditeitenfondsen zijn erop gericht een aantrekkelijke rente op te brengen en beleggers een hoge mate van veiligheid en liquiditeit te bieden. Omdat ze op termijn doorgaans echter een lager rendement opbrengen, zijn ze minder geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op de lange termijn.

  • Aandelen worden uitgegeven door ondernemingen en doorgaans op een effectenbeurs verhandeld. Wanneer u in aandelen belegt, koopt u letterlijk een deel van een onderneming. Aandelen kunnen op twee manieren geld opleveren: door middel van vermogensgroei als gevolg van gestegen aandelenkoersen, of door inkomsten in de vorm van dividend. Het rendement is niet gegarandeerd en u dient rekening te houden met het risico dat de koers van een aandeel kan dalen tot onder de koers waartegen u het heeft gekocht.

    Uit historische cijfers blijkt dat aandelen, ondanks relatief kortdurende verstoringen, op de langere termijn steeds vermogensgroei en stijgende inkomsten hebben opgeleverd. Daarom kiezen veel beleggers ervoor een deel van hun portefeuille te beleggen in aandelen om voldoende vermogen op te kunnen bouwen voor de toekomst, bijvoorbeeld als aanvullend pensioen.

  • Obligaties zijn schuldbewijzen die door overheden en bedrijven worden uitgegeven in ruil voor een lening, dus als bron van financiering. Ze leveren periodiek inkomsten op (de rente, ook “coupon” genoemd, die de emittent van de obligatie moet betalen) en aan het einde van de looptijd dient de hoofdsom te worden terugbetaald. Obligaties kunnen een stabiel rendement opleveren en worden algemeen beschouwd als beleggingen met een lager risico dan aandelen, maar ook het rendement op de lange termijn is doorgaans lager. De waarde van een belegging in obligaties wordt onder andere beïnvloed door veranderingen in de rentevoet.

  • Liquiditeitenfondsen (ook wel "cash"- of geldmarktfondsen genoemd) beleggen doorgaans in kortlopende deposito’s en andere geldmarktproducten. Deze fondsen zijn erop gericht een hogere rente op te brengen dan een spaarrekening. Ze worden beschouwd als een belegging met een lager risico en een lager rendement dan obligaties of aandelen. Ze kunnen geschikt zijn voor beleggers met een grote risicoaversie, of als overbrugging tussen twee beleggingen voor de langere termijn.

    Liquiditeitenfondsen zijn erop gericht een aantrekkelijke rente op te brengen en beleggers een hoge mate van veiligheid en liquiditeit te bieden. Omdat ze op termijn doorgaans echter een lager rendement opbrengen, zijn ze minder geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op de lange termijn.

Het fondsenaanbod van BlackRock omvat een groot aantal fondsen die beleggen in één van bovenstaande beleggingscategorieën. Daarnaast zijn de laatste tijd verschillende strategieën in opkomst die tot een andere samenstelling van portefeuilles leiden, met bijvoorbeeld als doel beleggers een stabieler rendement te bieden.

Strategieën die aan populariteit winnen zijn:

  • Multi-asset fondsen beleggen in een combinatie van beleggingscategorieën, stijlen, sectoren en regio’s. Dit biedt u meer spreiding dan een fonds dat zich op slechts één type beleggingen concentreert. Spreiding van de portefeuille over meerdere beleggingscategorieën kan ervoor zorgen dat uw belegging beter bestand is tegen de schokken die van tijd tot tijd optreden. Het biedt daarnaast betere mogelijkheden om te profiteren van beleggingstypen die goed presteren, terwijl de invloed van slechter presterende beleggingen kleiner is. U dient echter te bedenken dat spreiding geen volledige bescherming kan bieden tegen marktrisico’s.

  • Absolute Return-fondsen zijn erop gericht ongeacht het marktklimaat een positief rendement te genereren, door gebruik te maken van technieken die de mogelijkheid bieden om zowel van stijgende als dalende koersen te profiteren. Ze beogen hiermee een gelijkmatiger rendement te bieden dan traditionele aandelenfondsen.  U dient echter te bedenken dat er geen garantie is dat een Absolute Return-fonds erin zal slagen zijn beleggingsdoel te realiseren.

  • Indexfondsen (ook wel “passieve fondsen” genoemd) streven ernaar het rendement van een beursindex te weerspiegelen. Daarmee bieden ze beleggers op een eenvoudige en transparante manier toegang tot een specifieke markt, terwijl de kosten lager zijn dan die van veel andere beleggingen. Om hun doel te bereiken beleggen indexfondsen rechtstreeks in de effecten van de index, in plaats van actieve selectie van effecten door een fondsbeheerder.