Beleggen in een fonds

Een beleggingsfonds is een financieel product dat investeert in effecten, zoals obligaties, aandelen of liquiditeiten. De beleggingen die het fonds bezit, worden “de portefeuille” genoemd en worden beheerd door een fondsbeheerder. Wanneer u in een fonds belegt, wordt uw geld samengevoegd met dat van een groot aantal andere beleggers en gespreid over alle beleggingen van het fonds.

Uw deelname in het fonds wordt verdeeld in “participaties“. Het aantal participaties dat u bezit, vertegenwoordigt uw deel van de totale activa van het fonds, dat de basis vormt voor uw aandeel in het rendement dat deze activa kunnen opbrengen. De koers van participaties fluctueert van dag tot dag, omdat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt en daalt. Aangezien uw participaties een deel zijn van de totale waarde van het fonds, stijgen en dalen ze eveneens.

Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds?

De belangrijkste factoren die het aantrekkelijk kunnen maken om in een fonds te beleggen zijn:

  • Een fonds kan de beleggingen over verschillende ondernemingen, beleggingscategorieën, landen en sectoren spreiden. Het voordeel van zo’n brede spreiding is dat als de ene belegging daalt, een andere kan stijgen, zodat u niet afhankelijk bent van het succes van één effect. Hierdoor is uw risico doorgaans aanzienlijk lager, terwijl u toegang krijgt tot een groter aantal beleggingen en markten dan wanneer u slechts één effect zou kopen. U dient echter te bedenken dat spreiding geen volledige bescherming kan bieden tegen marktrisico’s.

  • Een beleggingsfonds neemt u heel wat werk uit handen, omdat de fondsbeheerder namens u belegt en ook alle andere handelingen die samenhangen met het kopen en verkopen van effecten voor u geregeld worden. U kunt kiezen of u het dividend automatisch wilt laten herbeleggen of periodiek uitgekeerd wilt krijgen.

  • Dankzij de immense koopkracht van beleggingsfondsen kunnen ze uiterst kostenefficiënt werken. De vaste kosten, bijvoorbeeld het bewaarloon voor beleggingen van het fonds, worden over alle beleggers verdeeld. Grote transacties kunnen worden uitgevoerd tegen een fractie van de kosten die u zou moeten betalen als u alle effecten zelf zou kopen.

  • Beleggingsfondsen worden beheerd door teams van ervaren, professionele beleggingsspecialisten, die zich actief en fulltime met het beheer bezighouden en direct toegang hebben tot essentiële marktinformatie. Ondersteund door diepgaande research stemmen ze de portefeuille steeds optimaal af op de doelstelling van het fonds, rekening houdend met economische ontwikkelingen en veranderingen in de markt.

  • Beleggingsfondsen bieden u toegang tot verschillende beleggingsstijlen, sectoren en regio’s, met de mogelijkheid uw eigen accenten te leggen. U kunt een fonds kiezen dat wereldwijd belegt, waardoor schokken in één bepaalde regio getemperd worden, of juist een fonds dat zich op een specifieke regio of één land richt, om optimaal te profiteren van de perspectieven daarvan. U kunt er ook voor kiezen uw belegging te concentreren op één sector, zoals grondstoffen.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt.