Blandfonder

BGF Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 674
Fondstorlek (miljoner) per den 03.apr.2020 USD 11 600
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Valutaserier EUR
Startdatum 23.okt.2013
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Jämförelseindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,07%
ISIN LU0984173384
Bloomberg, kortnamn BGGAX2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFTDDN8
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Allocation Fund, Class X2, per den 31.jan.2020 listad mot 736 USD Moderate Allocation fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1,81
AMAZON COM INC 1,51
ALPHABET INC CLASS C 1,49
APPLE INC 1,47
COMCAST CORP CLASS A 1,02
Name Weight (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
BANK OF AMERICA CORP 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,77
VODAFONE GROUP PLC 0,76
SPDR S&P ETF TRUST 0,75
per den 28.feb.2020
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 3,20
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,66
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,31
Name Weight (%)
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,12
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,79
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,75
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 60,03 0,90 1,52 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 30,30 0,28 0,93 36,29 28,27 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,03 0,12 0,93 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 16,28 0,15 0,93 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
Class A4 USD Årlig 50,99 0,47 0,93 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
Class I2 EUR Ingen 53,25 0,79 1,51 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,25 0,09 0,89 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 18,14 0,16 0,89 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 28,04 0,25 0,90 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
Class I2 USD Ingen 57,45 0,52 0,91 68,40 53,52 - LU0368249560 - -
Class D4 EUR Årlig 47,52 0,71 1,52 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 14,93 0,14 0,95 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,38 0,13 0,85 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
Class X4 USD Årlig 11,38 0,10 0,89 13,53 10,60 - LU0953392981 - -
Class A2 HUF Ingen 17 775,55 351,16 2,02 19 485,35 15 897,45 - LU0566074125 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,59 0,10 0,95 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
Class D2 EUR Ingen 53,34 0,79 1,50 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class A4 EUR Årlig 47,26 0,70 1,50 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 15,80 0,15 0,96 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 35,19 0,32 0,92 42,14 32,83 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,21 0,10 0,90 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 12,50 0,11 0,89 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 015,00 9,00 0,89 1 207,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 119,08 1,11 0,94 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 13,10 0,12 0,92 15,69 12,21 - LU0810842038 - -
Class A2 USD Ingen 52,44 0,48 0,92 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
Class D4 GBP Ingen 41,80 0,73 1,78 47,37 40,98 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 35,60 0,32 0,91 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 30,14 0,27 0,90 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 EUR Ingen 48,61 0,72 1,50 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 32,44 0,29 0,90 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
Class D2 USD Ingen 57,55 0,53 0,93 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 26,53 0,24 0,91 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,25 0,11 0,91 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ingen 64,76 0,59 0,92 77,03 60,32 - LU0328507826 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument