Blandfonder

Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 619
Fondstorlek (miljoner) per den 17.jan.2019 USD 15 274
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Valutaserier USD
Startdatum 09.nov.2007
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Jämförelseindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,07%
ISIN LU0328507826
Bloomberg, kortnamn BGA2UX2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 7355844
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för Global Allocation Fund, Class X2, per den 31.dec.2018 listad mot 672 USD Moderate Allocation fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
APPLE INC 1,46
MICROSOFT CORP 1,44
JOHNSON & JOHNSON 1,29
COMCAST CORP CLASS A 1,13
Namn Vikt (%)
ANTHEM INC 1,00
AMAZON COM INC 0,96
EXXON MOBIL CORP 0,93
NESTLE SA 0,89
PFIZER INC 0,87
per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 10/31/2023 7,03
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,56
TREASURY NOTE (2OLD) 3 10/31/2025 3,34
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 2,55
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/30/2025 2,32
Namn Vikt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023 0,35
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 64,65 -0,07 -0,11 70,90 62,14 - LU0328507826 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 36,79 -0,06 -0,16 41,82 35,45 - LU0368231949 - -
Class A2 HUF Ingen 14 988,75 -101,09 -0,67 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,05 -0,02 -0,12 18,01 15,44 - LU0468326631 - -
Class D2 EUR Ingen 51,04 -0,01 -0,02 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,24 -0,02 -0,12 18,14 15,62 - LU0827880427 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 18,54 -0,02 -0,11 20,46 17,82 - LU0525289509 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,24 -0,02 -0,18 12,96 10,84 - LU0343169966 - -
Class A4 EUR Årlig 45,82 -0,01 -0,02 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class I2 EUR Ingen 50,82 -0,02 -0,04 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
Class X2 EUR Ingen 56,77 -0,02 -0,04 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,62 -0,01 -0,09 11,97 10,22 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,34 -0,02 -0,15 14,92 12,84 - LU0827880690 - -
Class D4 EUR Årlig 45,98 -0,02 -0,04 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 043,00 -1,00 -0,10 1 173,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 16,83 -0,02 -0,12 18,74 16,19 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 12,83 -0,01 -0,08 14,46 12,35 - LU0788109477 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 32,13 -0,05 -0,16 36,95 30,96 - LU0827880773 - -
Class A4 USD Årlig 52,17 -0,07 -0,13 58,30 50,20 - LU0724617625 - -
Class X4 USD Årlig 11,60 -0,01 -0,09 12,96 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,80 -0,01 -0,08 13,50 11,37 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 29,20 -0,04 -0,14 32,99 28,12 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,48 -0,02 -0,13 17,43 14,90 - LU0480534592 - -
Class I2 USD Ingen 57,87 -0,07 -0,12 63,94 55,66 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 121,13 -0,14 -0,12 133,39 116,57 - LU1062906877 - -
Class A2 USD Ingen 53,44 -0,07 -0,13 59,60 51,42 - LU0072462426 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 13,37 -0,02 -0,15 14,93 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 27,87 -0,04 -0,14 31,72 26,85 - LU0236177068 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 32,02 -0,05 -0,16 36,82 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 34,32 -0,05 -0,15 39,38 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 EUR Ingen 46,93 -0,02 -0,04 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
Class D4 GBP Ingen 40,54 -0,15 -0,37 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,65 -0,02 -0,16 14,26 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 USD Ingen 58,12 -0,07 -0,12 64,34 55,90 - LU0329592538 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 37,32 -0,06 -0,16 42,51 35,96 - LU0329591480 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument