Akcje

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2020 USD 534,011
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 63
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 12-sie-2011
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 11-wrz-2019
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar -
Wskaźnik odniesienia MSCI Emerging Markets Index (Net)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,89%
ISIN LU2050411763
Notowania agencji Bloomberg BGMEIAE
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BKT6B27
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,45
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,76
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,87
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,62
GAZPROM PAO 2,55
Nazwa Waga ( %)
BANK OF CHINA LTD 2,39
CHINA MOBILE LTD 2,33
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,30
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,23
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,11
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR - 15,61 0,16 1,04 15,61 13,76 - LU2050411763 - -
KLASA A2 HEDGED EUR - 11,00 0,08 0,73 11,00 10,06 - LU2087589698 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,59 0,10 0,69 14,59 12,52 - LU0653880657 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,33 0,11 0,64 17,33 14,46 - LU0651946864 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Literatura

Literatura