Stałodochodowe

BSF Fixed Income Strategies Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w JPY, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-mar-2019 EUR 7 554,651
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 648
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2019
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar -
Wskaźnik odniesienia -
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,25%
ISIN LU1948809105
Notowania agencji Bloomberg BRFA2JH LX
Opłata manipulacyjna -
Opłata za wyniki -
SEDOL BJDQ5P7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna JPY 5000
Minimalna inwestycja kolejna JPY 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,47
ITALY (REPUBLIC OF) 8,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,85
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,91
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,76
Nazwa Waga ( %)
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,53
Czechy 1,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,31
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,23
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED JPY - 10 014,16 -14,34 -0,14 10 047,12 9 996,38 - LU1948809105 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 119,13 -0,16 -0,13 121,97 117,89 - LU0438336264 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 111,01 -0,14 -0,13 111,34 108,96 - LU1046547540 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 103,58 -0,14 -0,13 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 113,86 -0,16 -0,14 117,11 112,80 - LU0438336694 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura