Stałodochodowe

BSF Fixed Income Strategies Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w JPY, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-lut-2020 EUR 7 352,605
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 673
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2019
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Alt - Long/Short Credit
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,29%
ISIN LU1948809105
Notowania agencji Bloomberg BRFA2JH LX
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BJDQ5P7
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna JPY 5000
Minimalna inwestycja kolejna JPY 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
SPAIN (KINGDOM OF) 7,99
ITALY (REPUBLIC OF) 4,98
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,13
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,97
Nazwa Waga ( %)
UNITED STATES TREASURY 2,50
KFW 2,04
SLOVENIA (REPUBLIC OF) 1,52
UNIFORM MBS 1,49
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,38
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED JPY - 10 166,24 2,22 0,02 10 170,40 9 994,90 - LU1948809105 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 115,47 0,03 0,03 115,49 110,43 - LU1046547540 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 106,21 0,02 0,02 106,24 103,21 - LU1200840038 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 120,81 0,03 0,02 120,89 118,77 - LU0438336264 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 114,94 0,03 0,03 115,09 113,56 - LU0438336694 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura