Akcje

BGF Emerging Europe Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-24,56 -10,03 21,31 22,63 -15,74
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-29,52 -14,70 25,70 20,34 -11,20

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 783,049
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 41
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 29-gru-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Emerging Europe Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,26%
ISIN LU0171273575
Notowania agencji Bloomberg MIGSEDI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5535228
Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040US
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 224 Emerging Europe Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-wrz-2017)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7,38
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5,27
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,23
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,34
Nazwa Waga ( %)
MAGNIT 4,28
BANK PEKAO SA 3,76
YANDEX NV CLASS A 3,48
GEDEON RICHTER 3,29
ALIOR BANK SA 3,22
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 111,59 1,46 1,33 136,93 103,21 - LU0171273575 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 100,92 1,32 1,33 124,45 93,41 - LU0171274896 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 89,56 1,38 1,56 101,14 80,99 - LU0090830497 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 99,02 1,52 1,56 111,29 89,35 - LU0011850392 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Samuel Vecht
Samuel Vecht

Literatura

Literatura