Środki gotówkowe

BGF Euro Reserve Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-0,20 -0,31 -0,55 -0,72 -0,75
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,75 -0,67 -0,51 - -0,31
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,75 -0,06 -0,19 -0,75 -2,01 -2,50 - -2,90

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sty-2019 EUR 100,276
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 1
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lip-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-lip-2009
Klasa aktywów Środki gotówkowe
Kategoria Morningstar EUR Money Market - Short Term
Wskaźnik odniesienia EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,37%
ISIN LU0432366952
Notowania agencji Bloomberg BLRERE2
Opłata manipulacyjna 0,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3MXP80
Bloomberg Benchmark Ticker MLE7DLIBID
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 9,46
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 8,14
MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F 7,12
ANTALIS SA 5,59
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS 4,58
Nazwa Waga ( %)
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 4,07
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 4,07
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4,07
PROCTER & GAMBLE CO RegS 4,07
LMA SA RegS 4,07
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 22-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 22-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 69,65 0,00 0,00 70,17 69,65 - LU0432366952 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 72,93 0,00 0,00 73,29 72,93 - LU0432365988 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Matt Clay
Matt Clay

Literatura

Literatura