Stałodochodowe

BGF US Government Mortgage Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-maj-2020 USD 147,063
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 336
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-sie-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-sie-1985
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Government Bond
Wskaźnik odniesienia FTSE Mortgage Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,03%
ISIN LU0096258446
Notowania agencji Bloomberg ME2LU LX
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, as of 30-kwi-2020 rated against 160 USD Government Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 24,23
UMBS 30YR TBA(REG A) 21,58
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 10,58
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5,83
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,79
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 2,62
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION 2,52
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 2,45
FHLMC 20YR UMBS 2,22
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,66
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 20,70 0,01 0,05 20,71 19,25 - LU0096258446 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 18,84 0,01 0,05 18,85 17,60 - LU0147385842 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 17,06 -0,07 -0,41 17,46 15,63 - LU0277197322 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura