Stałodochodowe

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja
Wyświetl pełną tabelę

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Punkt odniesienia (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-0,79 -0,80 -0,86 -0,41 2,77
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2024

-0,66 -0,71 -0,72 -0,32 2,88
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,77 0,49 -0,03 -0,29 0,13
Punkt odniesienia (%) 2,88 0,60 0,09 -0,20 0,22
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,75 0,30 0,75 1,67 2,77 1,48 -0,14 -2,90 2,08
Punkt odniesienia (%) 0,78 0,30 0,78 1,73 2,88 1,81 0,43 -1,97 3,55

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa na dzień 22-kwi-2024 EUR 1 493 448 903
Aktywa netto Funduszu na dzień 22-kwi-2024 EUR 1 493 454 484
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 29-lip-2008
Data wprowadzenia Funduszu 29-lip-2008
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy eb.rexx® Government Germany 0-1
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 22-kwi-2024 20 089 440,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,13%
ISIN DE000A0Q4RZ9
Częstotliwość dystrybucji Up to 4x per year
Wykorzystanie dochodu Distributing
Siedziba Niemcy
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca BlackRock Asset Management Deutschland AG
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depozytariusz State Street Bank GmbH
Koniec roku podatkowego 31 marca
Symbol Bloomberg EBMMEX GY
Cena utworzenia na dzień 22-kwi-2024 75,83
Cena anulowania na dzień 22-kwi-2024 73,60

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 19-kwi-2024 8
Poziom benchmarku na dzień 22-kwi-2024 EUR 118,98
Symbol benchmarkowy I2IC
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy na dzień 19-kwi-2024 0,87
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-mar-2024 0,60%
Beta 3-letnia na dzień 31-mar-2024 0,998
Yield to Worst na dzień 19-kwi-2024 3,45%
Średni ważony kupon na dzień 19-kwi-2024 0,97
Średni ważony termin zapadalności na dzień 19-kwi-2024 0,49
Duracja efektywna na dzień 19-kwi-2024 0,48

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Dania

 • Estonia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luksemburg

 • Niemcy

 • Polski

 • Republika Czeska

 • Slovak Republic

 • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 19-kwi-2024
Isser Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 19-kwi-2024

% wartości rynkowej

na dzień 19-kwi-2024

% wartości rynkowej

na dzień 19-kwi-2024

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29-lip-2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27-maj-2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 720 EUR
-2,8%
9 570 EUR
-1,5%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 080 EUR
0,8%
9 910 EUR
-0,3%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura