Stałodochodowe

EXHA

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja
Wyświetl pełną tabelę

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 6,5 0,4 2,4 -1,2 1,0 0,8 0,7 -1,8 -12,5 4,8
Punkt odniesienia (%) 6,6 0,6 2,6 -1,0 1,2 1,0 0,9 -1,7 -12,3 4,9
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

0,67 -0,96 -4,82 -7,79 2,21
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2024

0,83 -0,81 -4,65 -7,65 2,35
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,21 -3,56 -2,21 -0,33 1,97
Punkt odniesienia (%) 2,35 -3,41 -2,06 -0,18 2,12
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,21 0,70 -1,21 3,46 2,21 -10,29 -10,56 -3,29 51,07
Punkt odniesienia (%) -1,18 0,71 -1,18 3,52 2,35 -9,88 -9,87 -1,83 55,92

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 17-kwi-2024 EUR 233 313 088
Data wprowadzenia Funduszu 04-lut-2003
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy eb.rexx® Government Germany
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 17-kwi-2024 1 914 565,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,16%
ISIN DE0006289465
Częstotliwość dystrybucji Up to 4x per year
Wykorzystanie dochodu Distributing
Siedziba Niemcy
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca BlackRock Asset Management Deutschland AG
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depozytariusz State Street Bank GmbH
Koniec roku podatkowego 31 marca
Symbol Bloomberg RXRGEX GY
Cena utworzenia na dzień 17-kwi-2024 124,30
Cena anulowania na dzień 17-kwi-2024 120,64

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 16-kwi-2024 25
Poziom benchmarku na dzień 17-kwi-2024 EUR 180,61
Symbol benchmarkowy RXRG
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy na dzień 16-kwi-2024 0,35
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-mar-2024 4,96%
Beta 3-letnia na dzień 31-mar-2024 1,000
Yield to Worst na dzień 16-kwi-2024 2,55%
Średni ważony kupon na dzień 16-kwi-2024 0,85
Średni ważony termin zapadalności na dzień 16-kwi-2024 5,17
Duracja efektywna na dzień 16-kwi-2024 4,87

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-mar-2024 AA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-mar-2024 100,00
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-mar-2024 7,59
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-mar-2024 97,42
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-mar-2024 Bond EMU Government
Porównywalne fundusze na dzień 21-mar-2024 155
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień - -
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-mar-2024 0,00
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-mar-2024, w oparciu o aktywa z 29-lut-2024. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

 • Austria

 • Dania

 • Estonia

 • Francja

 • Hiszpania

 • Holandia

 • Latvia

 • Liechtenstein

 • Lithuania

 • Luksemburg

 • Niemcy

 • Polski

 • Republika Czeska

 • Slovak Republic

 • Szwajcaria

 • Węgry

 • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 16-kwi-2024
Isser Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,87
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 16-kwi-2024

% wartości rynkowej

na dzień 16-kwi-2024

% wartości rynkowej

na dzień 16-kwi-2024

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
Xetra EXHA EUR 06-lut-2003 7543382 RXRGEX GY RXRGEX.DE
Berne Stock Exchange RXRGEX CHF 02-lut-2021 BMT9V31 RXRGEX BW RXRGEX.BN

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 580 EUR
-14,2%
8 040 EUR
-7,0%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 580 EUR
-14,2%
8 290 EUR
-6,1%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 800 EUR
-2,0%
9 930 EUR
-0,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 340 EUR
3,4%
10 460 EUR
1,5%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura